Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2005 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2005 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

95.

XLII/329/05

29.12.2005

uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok
tabela, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2a, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/330/06 z 02.02.2006, Uchwałą Nr XLIV/343/06 z 30.03.2006, Uchwałą Nr XLVI/356/06 z 24/05/2006, Uchwałą Nr XLVII/368/06 z 29.06.2006, Uchwałą Nr XLVIII/373/06 z 31.08.2006, Uchwałą Nr L/386/06 z 26.11.2006, Uchwałą Nr II/15/06 z 14.12.2006 i Uchwałą Nr III/23/06 z 28.12.2006

94.

XLII/328/05

29.12.2005

Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006
załącznik

93.

XLII/327/05

29.12.2005

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2005
załącznik

92.

XLII/326/05

29.12.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok
załącznik nr 1, załącznik nr 2a, załącznik nr 2b, tabela

91.

XLII/325/05

29.12.2005

przyznania dodatkowych środków na działalność klubu Sportowego "Cyklista" Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr 16/K/2006 RIO z 25.01.2006

90.

XLI/324/05

08.12.2005

sprzedaży nieruchomości na rzecz Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A.

89.

XLI/323/05

08.12.2005

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

88.

XLI/322/05

08.12.2005

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego Uchwałą nr IX/76/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 maja 2003 r.
załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

87.

XLI/321/05

08.12.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok
załącznik nr 1, 2 i 3, załącznik nr 4a, załącznik nr 4b, załącznik nr 4c, załącznik nr 5

86.

XLI/320/05

08.12.2005

emisji obligacji Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

85.

XL/319/05

24.11.2005

zmieniająca Uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr IX/72/07 z 28.05.2007

84.

XL/318/05

24.11.2005

obciążenia hipoteką nieruchomości gminnej

83.

XL/317/05

24.11.2005

określenia stawek podatku od środków transportowych

82.

XL/316/05

24.11.2005

określenia stawek podatku od nieruchomości

81.

XXXIX/315/05

27.10.2005

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości jednego punktu w złotych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIV/196/08 z 26.06.2008

80.

XXXIX/314/05

27.10.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosporadowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

79.

XXXIX/313/05

27.10.2005

sprzedaży nieruchomości przyległej

78.

XXXIX/312/05

27.10.2005

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

77.

XXXIX/311/05

27.10.2005

realizacji zadania "Remont ulic A. Struga i Legionów Polskich w Żyrardowie"

76.

XXXIX/310/05

27.10.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

75.

XXXIX/309/05

27.10.2005

zmiany Uchwały Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie programu rewitalizacji

74.

XXXIX/308/05

27.10.2005

zmiany Uchwały Nr XXII/191/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie planu rozwoju lokalnego

73.

XXXIX/307/05

27.10.2005

zmiany uchwały Nr XXXVI/287/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń

72.

XXXVIII/306/05

22.09.2005

zaliczenia niektórych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardów

71.

XXXVIII/305/05

22.09.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

70.

XXXVIII/304/05

22.09.2005

zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Operacyjnego Miasta Żyrardowa na lata 2005–2009 wynikającego ze Strategii Mieszkaniowej Miasta

69.

XXXVIII/303/05

22.09.2005

przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/380/06 z 31.08.2006

68.

XXXVIII/302/05

22.09.2005

utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/380/06 z 31.08.2006

67.

XXXVIII/301/05

22.09.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

66.

XXXVII/300/05

25.08.2005

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

65.

XXXVII/299/05

25.08.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

64.

XXXVI/298/05

30.06.2005

rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasady i trybu ich przyznawania

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/335/06 z 02.02.2006; uchylona Uchwałą Nr XX/157/08 z 27.03.2008

63.

XXXVI/297/05

30.06.2005

utworzenia obwodów głosowania

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/365/10 z 25.03.2010

62.

XXXVI/296/05

30.06.2005

utworzenia obwodów głosowania

61.

XXXVI/295/05

30.06.2005

zmiany uchwały

60.

XXXVI/294/05

30.06.2005

zmiany uchwały

59.

XXXVI/293/05

30.06.2005

zmiany uchwały

58.

XXXVI/292/05

30.06.2005

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

powiązana: Uchwała Nr XXIII/183/08 z 29.05.2008; uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/312/09 z 30.09.2009

57.

XXXVI/291/05

30.06.2005

wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach usytuowanego w budynku centrum handlowo-usługowego, działajacego pod nazwą "Galeria Żyrardów" przy ul. 1-go Maja 43 w Żyrardowie

56.

XXXVI/290/05

30.06.2005

nabycia nieruchomości

55.

XXXVI/289/05

30.06.2005

sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przyległych

54.

XXXVI/288/05

30.06.2005

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie

53.

XXXVI/287/05

30.06.2005

ustanowienia zabezpieczeń

zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/307/05 z 27.10.2005

52.

XXXVI/286/05

30.06.2005

realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego

51.

XXXVI/285/05

30.06.2005

zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub wyemitowania obligacji

50.

XXXVI/284/05

30.06.2005

uchylenia uchwały

49.

XXXVI/283/05

30.06.2005

zmiany uchwały

48.

XXXVI/282/05

30.06.2005

zmiany uchwały

47.

XXXVI/281/05

30.06.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

46.

XXXV/280/05

19.05.2005

zmiany uchwały

45.

XXXV/279/05

19.05.2005

nadania nazwy placowi publicznemu

44.

XXXV/278/05

19.05.2005

wzniesienia pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej

43.

XXXV/277/05

19.05.2005

zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej

42.

XXXV/276/05

19.05.2005

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XLV/354/06 z 27.04.2006; uchylona Uchwałą Nr IV/39/07 z 25.01.2007

41.

XXXV/275/05

19.05.2005

uchylająca uchwałę w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe

40.

XXXV/274/05

19.05.2005

wniesienia przez Gminę Jaktorów wkładów do Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie

39.

XXXIV/273/05

28.04.2005

rozpatrzenia skargi

38.

XXXIV/272/05

28.04.2005

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXXV/275/05 z 19.05.2005

37.

XXXIV/271/05

28.04.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

36.

XXXIV/270/05

28.04.2005

udzielenia absolutorium

35.

XXXIII/269/05

31.03.2005

regulaminu udzielania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardów

zmieniona Uchwałą Nr XL/319/05 z 24.11.2005; uchylona Uchwałą Nr IX/72/07 z 29.05.2007

34.

XXXIII/268/05

31.03.2005

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

33.

XXXIII/267/05

31.03.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego Uchwałą nr VI/31/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r.

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/293/05 z 30.06.2005

32.

XXXIII/266/05

31.03.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

31.

XXXIII/265/05

31.03.2005

ustanowienia służebności

zmieniona Uchwałą Nr XXXV/280/05 z 19.05.2005

30.

XXXIII/264/05

31.03.2005

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji proekologicznych 

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/284/05 z 30.06.2005

29.

XXXIII/263/05

31.03.2005

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/283/05 z 30.06.2005

28.

XXXIII/262/05

31.03.2005

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/282/05 z 30.06.2005

27.

XXXIII/261/05

31.03.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

26.

XXXIII/260/05

31.03.2005

wyrażenie zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XXXIV/282/09 z 23.04.2009

25.

XXXII/259/05

07.03.2005

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

24.

XXXII/258/05

07.03.2005

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/286/05 z 30.06.2005

23.

XXXII/257/05

07.03.2005

zmiany Uchwały Nr XXII/191/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie planu rozwoju lokalnego

22.

XXXI/256/05

28.02.2005

zmiany Uchwały

21.

XXXI/255/05

28.02.2005

zmieniająca Uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

20.

XXXI/254/05

28.02.2005

sprzedaży nieruchomości przyległych

19.

XXXI/253/05

28.02.2005

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie

18.

XXXI/252/05

28.02.2005

nabycia przez Miasto udziału w nieruchomości

17.

XXXI/251/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego Uchwałą nr IX/76/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dn. 29 maja 2003 r.

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/295/05 z 30.06.2005

16.

XXXI/250/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/61/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 1999 r.

15.

XXXI/249/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

14.

XXXI/248/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

13.

XXXI/247/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/294/05 z 30.06.2005

12.

XXXI/246/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

11.

XXXI/245/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

10.

XXXI/244/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

9.

XXXI/243/05

28.02.2005

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/377/06 z 31.08.2006

8.

XXXI/242/05

28.02.2005

zmiany Uchwały Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie programu rewitalizacji

7.

XXXI/241/05

28.02.2005

zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

6.

XXXI/240/05

28.02.2005

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

zmieniona Uchwałą Nr XVIII/134/08 z 31.01.2008, Uchwałą Nr XXXII/257/09 z 26.02.2009, Uchwałą Nr XLI/338/09 z 22.12.2009, Uchwałą Nr XXVII/199/12 z 27.09.2012; uchylona Uchwałą XL/268/17 z 02.03.2017

5.

XXXI/239/05

28.02.2005

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/268/05 z 31.03.2005

4.

XXXI/238/05

28.02.2005

Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005

3.

XXXI/237/05

28.02.2005

Karty współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi 

2.

XXXI/236/05

28.02.2005

regulaminu nagród dla nauczycieli

uchylona Uchwałą Nr XX/158/08 z 27.02.2008

1.

XXXI/235/05

28.02.2005

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2005 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17561
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony