Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2006 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2006 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

63.

L/392/06

26.10.2006

sprzedaży nieruchomości przyległych

62.

L/391/06

26.10.2006

aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2

61.

L/390/06

26.10.2006

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa – obszaru osiedla TEKLIN IV

60.

L/389/06

26.10.2006

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

59.

L/388/06

26.10.2006

zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2006–2010"
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/269/09 z 26.02.2009

58.

L/387/06

26.10.2006

ustanowienia zabezpieczeń
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr II/16/06 z 14.12.2006

57.

L/386/06

26.10.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik nr 1, 2, 7, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 8

56.

L/385/06

26.10.2006

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

55.

XLIX/384/06

28.09.2006

skargi Agnieszki Bieniek

54.

XLIX/383/06

28.09.2006

określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2007 r.

53.

XLIX/382/06

28.09.2006

poręczenia kredytu

zmieniona Uchwałą Nr XI/85/07 z 30.08.2007

52.

XLVIII/381/06

31.08.2006

przyjecia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XIII/98/07 z 27.09.2007

51.

XLVIII/380/06

31.08.2006

utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"

uchylona Uchwałą Nr XIII/98/07 z 27.09.2007

50.

XLVIII/379/06

31.08.2006

przekazania nieruchomości w formie aportu w użytkowanie wieczyste dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie

49.

XLVIII/378/06

31.08.2006

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr X/77/07 z 21.06.2007; uchylona Uchwałą Nr XLII/309/13 z 30.12.2013

48.

XLVIII/377/06

31.08.2006

o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

47.

XLVIII/376/06

31.08.2006

rozpatrzenia skargi

46.

XLVIII/375/06

31.08.2006

utworzenia drębnych obwodów głosowania

45.

XLVIII/374/06

31.08.2006

Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIII/182/08 z 29.05.2008

44.

XLVIII/373/06

31.08.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik 1 i 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7

43.

XLVII/372/06

29.06.2006

wzniesienia pomnika Papieża Jana Pawła II

42.

XLVII/371/06

29.06.2006

tablicy upamiętniającej

41.

XLVII/370/06

29.06.2006

nabycia udziału w gruncie pod drogę dojazdową

40.

XLVII/369/06

29.06.2006

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie oraz zmiany Uchwały

39.

XLVII/368/06

29.06.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik 1, 2 i 8, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 4a, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7

38.

XLVII/367/06

29.06.2006

zmiany uchwały

37.

XLVII/366/06

29.06.2006

uchylenia uchwały

36.

XLVII/365/06

29.06.2006

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

zmieniona Uchwałą Nr XX/159/08 z 27.03.2008; uchylona Uchwałą Nr XX/160/08 z 27.03.2008

35.

XLVII/364/06

29.06.2006

polityki oświatowej Miasta Żyrardów 

34.

XLVII/363/06

29.06.2006

nadania Statutu Straży Miejskiej w Żyrardowie

33.

XLVI/362/06

24.05.2006

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

32.

XLVI/361/06

24.05.2006

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

powiązana: Uchwała Nr XXIII/184/08 z 29.05.2008; uchylona Uchwałą Nr IX/50/11 z 28.04.2011; uchylona Uchwałą Nr XXIX/209/16 z 25.08.2016

31.

XLVI/360/06

24.05.2006

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1

30.

XLVI/359/06

24.05.2006

skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa

29.

XLVI/358/06

24.05.2006

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/367/06 z 29.06.2006 oraz Uchwałą Nr XXIII/179/08 z 29.05.2008

28.

XLVI/357/06

24.05.2006

utworzenia spółki prawa handlowego

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/391/10 z 24.06.2010 oraz Uchwałą Nr XXX/219/12 z 27.12.2012

27.

XLVI/356/06

24.05.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

26.

XLV/355/06

27.04.2006

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

25.

XLV/354/06

27.04.2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

24.

XLV/353/06

27.04.2006

zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

23.

XLV/352/06

27.04.2006

udzielenia absolutorium

22.

XLIV/351/06

30.03.2006

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XLVII/365/06 z 29.06.2006

21.

XLIV/350/06    

30.03.2006

nabycia przez Miasto udziału w nieruchomości

20.

XLIV/349/06

30.03.2006

zniesienia współwłasności nieruchomości

19.

XLIV/348/06

30.03.2006

przeniesienia prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu

18.

XLIV/347/06

30.03.2006

nabycia przez Miasto prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku

17.

XLIV/346/06

30.03.2006

nabycia gruntu pod drogę dojazdową

16.

XLIV/345/06

30.03.2006

sprzedaży nieruchomości przyległej

15.

XLIV/344/06

30.03.2006

zaciągnięcia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XLVII/366/06 z 29.06.2006

14.

XLIV/343/06

30.03.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik 1, 2załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6załacznik 7, załacznik 8, załacznik 9, załacznik 10, załacznik 11

13.

XLIV/342/06

30.03.2006

udzielenia pożyczki
załącznik 1a, 1b, 1c, 1d i 1e

12.

XLIII/341/06

02.02.2006

nabycia nieruchomości

11.

XLIII/340/06

02.02.2006

zmiany nazwy skweru

10.

XLIII/339/06

02.02.2006

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych

9.

XLIII/338/06

02.02.2006

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji  i obsługi zatrudnionych w miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Żyrardów oraz wartości jednego punktu w złotych
część pierwsza, część druga

uchylnoa Uchwałą Nr XIX/146/08 z 22.02.2008

8.

XLIII/337/06

02.02.2006

określenia granicy obwodu Pubicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przy ul. Jasnej 11

uchylona Uchwałą Nr XI/89/07 z 30.08.2007

7.

XLIII/336/06

02.02.2006

określenia granicy obwodu Publiczego Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 35

uchylona Uchwałą Nr XI/91/07 z 30.08.2007

6.

XLIII/335/06

02.02.2006

zmieniająca Uchwałę w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

uchylona Uchwałą Nr XX/157/08 z 27.03.2008

5.

XLIII/334/06

02.02.2006

przyjęcia i przystąpienia do kontynuacji realizacji Programu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia w Mieście Żyrardów o nazwie CZAS DLA SERCA 
załącznik

4.

XLIII/333/06

02.02.2006

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
załącznik

3.

XLIII/332/06

02.02.2006

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
załącznik

2.

XLIII/331/06

02.02.2006

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardów na lata 2006-2015
załącznik

1.

XLIII/330/06

02.02.2006

zmian w budżecie Miasta na 2006 rok
załącznik 1, załącznik 2a, załącznik 2b, załącznik 2c, załącznik 3

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2006 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17538
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-09 11:15

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026728
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-18 15:35

Stopka strony