Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

31.

IV/31/18

28.12.2018

w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

30.

IV/30/18

28.12.2018

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

29.

IV/29/18

28.12.2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

28.

IV/28/18

28.12.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

27.

IV/27/18

28.12.2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

26.

IV/26/18

28.12.2018

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024"

25.

IV/25/18

28.12.2018

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

24.

IV/24/18

28.12.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

23.

III/23/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

22.

III/22/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

21.

III/21/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

20.

III/20/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

19.

III/19/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

18.

III/18/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

17.

III/17/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

16.

III/16/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

15.

III/15/18

17.12.2018

w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

14.

III/14/18

17.12.2018

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie

13.

III/13/18

17.12.2018

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

12.

III/12/18

17.12.2018

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

11.

III/11/18

17.12.2018

w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

10.

III/10/18

17.12.2018

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

9.

II/9/18

06.12.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

8.

II/8/18

06.12.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości

7.

II/7/18

06.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

6.

II/6/18

06.12.2018

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

5.

II/5/18

06.12.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

4.

II/4/18

06.12.2018

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

3.

II/3/18

06.12.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

2.

II/2/18

06.12.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

1.

I/1/18

22.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17682
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony