Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2019 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2019 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

50.

IX/81/19

15.04.2019

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Żyrardowa, zmierzających do pełnego wynagrodzenia za okres strajku w miejskich jednostkach oświatowych, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty

49.

IX/80/19

15.04.2019

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

48.

IX/79/19

15.04.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

47.

IX/78/19

15.04.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

46.

VIII/77/19

28.03.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

45.

VIII/76/19

28.03.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

44.

VIII/75/19

28.03.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

43.

VIII/74/19

28.03.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

42.

VIII/73/19

28.03.2019

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

41.

VIII/72/19

28.03.2019

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

40.

VIII/71/19

28.03.2019

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”

39.

VIII/70/19

28.03.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/15 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

38.

VIII/69/19

28.03.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

37.

VIII/68/19

28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat

36.

VIII/67/19

28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

35.

VIII/66/19

28.03.2019

zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

34.

VIII/65/19

28.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

33.

VII/64/19

14.03.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

32.

VII/63/19

14.03.2019

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa

31.

VII/62/19

14.03.2019

w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawa własności tych gruntów

30.

VII/61/19

14.03.2019

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29.

VI/60/19

21.02.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

28.

VI/59/19

21.02.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

27.

VI/58/19

21.02.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

26.

VI/57/19

21.02.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

25.

VI/56/19

21.02.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

24.

VI/55/19

21.02.2019

w sprawie zmiany składu Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

23.

VI/54/19

21.02.2019

w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

22.

VI/53/19

21.02.2019

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardów i ustanowienia służebności

21.

VI/52/19

21.02.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.

20.

VI/51/19

21.02.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

19.

VI/50/19

21.02.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych

18.

VI/49/19

21.02.2019

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

17.

VI/48/19

21.02.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

16.

VI/47/19

21.02.2019

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

w części uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym; zmieniona Uchwałą Nr IX/79/19 z 15.04.2019

15.

VI/46/19

21.02.2019

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

w części uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym; zmieniona Uchwałą Nr IX/78/19 z 15.04.2019

14.

VI/45/19

21.02.2019

w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa

13.

VI/44/19

21.02.2019

zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

12.

VI/43/19

21.02.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

11.

V/42/19

17.01.2019

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

10.

V/41/19

17.01.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

9.

V/40/19

17.01.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

8.

V/39/19

17.01.2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

7.

V/38/19

17.01.2019

w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

6.

V/37/19

17.01.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

5.

V/36/19

17.01.2019

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

4.

V/35/19

17.01.2019

w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

3.

V/34/19

17.01.2019

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowa Karta Seniora”

2.

V/33/19

17.01.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

zmieniona Uchwałą Nr VI/43/19 z 21.02.2019, Uchwałą Nr VIII/65/19 z 28.03.2019

1.

V/32/19

17.01.2019

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2019

zmieniona Uchwałą Nr VI/44/19 z 21.02.2019, Uchwałą Nr VIII/66/19 z 28.03.2019

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2019 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17681
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony