Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 

                                             Vadamecum  wyborcy.

 

 

 

                                  I. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

1.      Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze Żyrardowa, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców Żyrardowa na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców Żyrardowa sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

2.      Wyborcy przebywający czasowo na terenie Żyrardowa oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, a przebywający w Żyrardowie w okresie obejmującym dzień głosowania w wyborach Prezydenta RP mogą  być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek złożony najpóźniej 10 czerwca 2010r.

 

 

3.      Wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkujący na terenie Żyrardowa     na własny wniosek mogą być dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyznaczonym do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP , w lokalu przystosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wnioski w tym przypadku  można składać najpóźniej 15 czerwca 2010r.

 

 

 

4.      Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na własne żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę z podaniem w upoważnieniu nr PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie. Wyborca otrzyma 2 zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosownia w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosownia w wyborach Prezydenta RP są wydawane najpóźniej 18 czerwca 2010r.

 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać  zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Urzędzie Miasta Żyrardowa, najpóźniej dnia 2 lipca 2010r.

     

5.      Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach,  w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania /II tura/.Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital,  po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkana jeżeli  udokumentują, że opuścili szpital w okresie

                                                      

-2-

    pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 2010r., a dniem ponownego    głosowania.                                                        

        

6.      Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika:

 

Osobami uprawnionymi do głosowani za pośrednictwem pełnomocnika są:

-wyborcy posiadający orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być  osoba wpisana do rejestru wyborców w Żyrardowie albo posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania w przypadku, gdy nie jest wpisana do rejestru wyborców w Żyrardowie.

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:                                                           

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa,

-pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa,
-kopię zaświadczenia o  prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jeżeli nie jest wpisana do rejestru wyborców w Żyrardowie,                                                         

- kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą , która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia opieki,kurateli /załącza się gdy taki stan istnieje/.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać najpóźniej 10 czerwca 2010r.

 

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa  do głosowania, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może złożyć najpóźniej 24 czerwca 2010r.

 

 

7.Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żyrardowa /parter/ codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00, a w środy- do 18.00.

 

 

 

 8. Spisy wyborców w wyborach Prezydenta RP zostaną udostępnione do wglądu od  dnia 7 czerwca 2010r. do dnia 11 czerwca 2010r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żyrardowa/ parter/ w godzinach od 8.00 do 16.00, a w środę do 18.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zwierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

 

 

9.Osoby wpisane do spisu wyborców Żyrardowa- w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca br.- będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania/ tzw. II tury wyborów/. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Żyrardowa zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

                                                        

 

- 3 -

                         II.  Wybory uzupełniające do Senatu RP.

 

 

 

1.      Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP                                                                       

 

 

wybory uzupełniające  w województwie mazowieckim odbędą się w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński ,przasnyski ,sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu – Płock.

 

 

2. W wyborach do Senatu można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz.

3. Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

   - zameldowani w gminie na pobyt stały,

   - dopisani do rejestru wyborców w trybie art.12 ust.2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli                                

     stale zamieszkują na obszarze Żyrardowa bez zameldowania na pobyt stały,

  - czasowo przebywający na obszarze Żyrardowa w okresie obejmującym dzień                                                        

wyborów, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, jeżeli najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010r. złożą w Urzędzie Miasta Żyrardowa wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców: dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze Żyrardowa.

 

 

4.Wyborcy niepełnosprawni , na swój wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Żyrardowa najpóźniej w dniu 10 czerwca 2010r., będą dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania , w lokalu przystosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

5.Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

 

 

 

6.Osoby ujęte w rejestrze wyborców w gminie z jednego okręgu wyborczego, w którym odbywają się wybory uzupełniające do Senatu, nie są uprawnieni do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu w innym okręgu.

 

 

 

7.Dopisanie do spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu w miejscu pobytu oraz zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu nie upoważniają do wzięcia udziału w odbywających się w tym samym terminie wyborach Prezydenta RP.

 

 

 

8.Spisy wyborców  sporządzone dla potrzeb wyborów uzupełniających do Senatu RP będą udostępnione do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego od dnia 7 czerwca do dnia 11 czerwca 2010r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żyrardowa/ parter/ w godzinach od 8.00 do 16.00, a w środę do godz.18.00.

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2010-05-12 14:29
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6077
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-05-12 14:31
baner toplayer
Komunikat COVID-19