Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Wybory ławników

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Z dniem 31 grudnia br. upływa bowiem obecna kadencja ławników. Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Rada Miasta Żyrardowa spośród zgłoszonych kandydatów wybierać będzie: do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 3 osoby oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie – 17 osób, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 5 osób.
Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymagania: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 30 lat; jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Żyrardowie co najmniej od roku; nie przekroczyła 70 lat; jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu Prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Kandydata może także zgłosić co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Żyrardowie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Karty można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.zyrardow.bip.pl

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) Dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Dokumenty wymienione w punktach od 2) do 5) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Wzory zgłoszeń dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców. Szczegółowych informacji dotyczących wyborów ławników zasięgnąć można pod nr telefonów: (46) 858 -15- 62, (46) 858- 15-15.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2011-06-07 10:59
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2011-06-07 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2011-06-07 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14531
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-20 15:21