Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-01-20 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-01-20 11:27

Uchwała Nr XVIII/153/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa – zmianę Uchwały Nr XIV/96/11

z dnia 22 września 2011 r.


Na podstawie art. 101 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 Uchwały Nr XII/107/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 262, poz. 6921) w związku z pismem w sprawie naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/96/11 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa uchwala się co następuje:

§ 1

Uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XVIII/153/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-10 15:37
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 14:17

Uchwała Nr XVIII/152/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 stycznia 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§1


1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Żyrardów oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. działka o nr ewid. 1068 o pow. 692 m² położona przy ulicy Bydgoskiej 38;
2. działka o nr ewid. 1069 o pow. 715 m² położona przy ulicy Bydgoskiej 40;
3. działka o nr ewid. 1071/1 o pow. 455 m² położona przy ulicy Mokrej 4a oraz
działka o nr ewid. 1070/1 o pow. 447 m² położona przy ulicy Mokrej 4b;
4. działka o nr ewid. 2742/5 o pow. 2920 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki;
5. działka o nr ewid. 3456 o pow. 929 m² położona przy ulicy Legionów Polskich 44;
6. działka o nr ewid. 4505 o pow. 1006 m² położona przy ulicy Warszawskiej 5;
7. działka o nr ewid. 6295/4 o pow. 735 m² położona przy ulicy Leśnej 19.


§2

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 48/1 o pow. 2300 m² położonej w miejscowości Działki, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XVIII/152/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-09 15:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 14:15

Uchwała Nr XVIII/151/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 stycznia 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1, art. 34 ust. 6, 6a oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 102 poz. 651 z 2010 r.- tekst jednolity
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 231 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 roku z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 2585/4
o pow. 59 m² położonej w Żyrardowie przy ulicy Bolesława Limanowskiego 28.

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na rzecz dzierżawcy.

3. Wyraża się zgodę na modyfikację ustawowej 50% bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i udzielenie tej bonifikaty
w wysokości 5% wartości nieruchomości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XVIII/151/12


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-09 15:41
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 14:14

UCHWAŁA NR XVIII/150/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2012 rok


Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 94 Uchwały Nr XII/107/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25.09.2003 r. w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego. z 2003 r. Nr 262, poz 6921 z późn. zmianami) Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2012 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

załącznik nr 1:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2012 r.

 

Uchwała Nr XVIII/150/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-09 15:35
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 14:13

Uchwała Nr XVIII/149/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie uzupełnienia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej
Rady Miasta Żyrardowa


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 5 i § 65 ust.1 Statutu Miasta Żyrardowa uchwala się następuje:


§1

Powołuje się do składu Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa radnego Arkadiusza Rzepeckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XVIII/149/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-09 13:55
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 14:12

Protokół Nr XVIII/12 z V sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XVIII/12 z V sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-06-27 11:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 15:27