Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Żyrardów, dnia 23 maja 2012r.
 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia, że obrady XXIII sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się 31 maja 2012 r. o godz. 10 00 w Resursie w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja nr 45.

 

Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przedstawienie porządku obrad.


II. Projekty uchwał w sprawie:

4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
5. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2045,
6. sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
7. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa,
8. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5,
9. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6.
 

III. Informacje

- Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
- Informacja na temat budowy nowego źródła ciepła – ciepłownia o mocy 10
MW z częścią technologiczną.
- Informacja na temat „Realizacji Programu Drogowego 2012 – 2016”.IV. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-24 15:36

Uchwała Nr XXIII/180/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6
 Na podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
uchwala się co następuje.§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Powiatowego Rzecznika Konsumentów na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną
z powodów formalnych.
 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński


Uchwała Nr XXIII/180/2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 14:47
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 14:55

Uchwała Nr XXIII/179/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5

Na podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Sylwii Matusiak na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 wniesioną skargę uznajesię za bezzasadną z powodów formalnych.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIII/179/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 14:56

UCHWAŁA NR XXIII/178/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 5a) i 10b) i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące kąpieliska na terenie Miasta Żyrardowa na roku 2012:
- Kąpielisko Zalew Żyrardowski położony przy ulicy Ziołowej 11/19
w Żyrardowie o współrzędnych geograficznych od punktu E 202653 do punktu N 520221, obejmujące długość 50 m linii brzegowej (kilometraż rzeki- 38+790)
2. Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

W roku 2012 określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta Żyrardowa na okres
od 18 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 15:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 14:53

Uchwała Nr XXIII/177/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.
1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nabyte przez gminę Miasto Żyrardów :
1. prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Bolesława Limanowskiego 13 d m. 36 o pow. 29,70 m²;
2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ulicy:
• Filipa de Girarda 9 m. 6 o pow. 47,90 m²
• Spółdzielczej 50 m. 2 o pow. 28,10 m²

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego w odrębną własność lokali mieszkalnych położonych w Żyrardowie w budynku przy ulicy:
• Bolesława Limanowskiego 13c m. 27 o pow. 29,70 m²;
• Mostowej 9/11 m. 17 o pow. 36,20 m².

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXIII/177/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:15
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 15:31

Uchwała Nr XXIII/175/ 12
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII / 141/ 11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - 131.484,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetu o łączna kwotę - 23.443,99 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 118.732.468,47 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 108.040,01 zł. tj. do kwoty 108.136.600,47 zł..

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 314.177,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 296.755,96 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 124.756.687,44 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.578,96 zł. tj. do kwoty 106.388.929,44 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł. tj. do kwoty 18.367.758,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.024.218,97 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.024.218,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.014.218,97 zł, rozchody w wysokości 4.990.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.024.218,97 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.375.781,03 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe do realizacji w 2012 r.

7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. 

8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.  Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXIII/175/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 11:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 10:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-06 15:22

Protokół Nr XXIII/12 z XXIII sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-19 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27