Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • przyznanie Karty Dużej Rodziny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017, poz. 1832);

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – Form. ZS.05-1.

2.   Oświadczenia rodziców, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – Form. ZS.05-2.

3.   Załączniki do okazania:

 •   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość, akt małżeństwa;
 •  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 •   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 •  w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, mogących przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczą się lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


II. MIEJSCE  SKŁADANIA  WNIOSKU

Urząd Miasta Żyrardowa – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Mireckiego 56, ,pok. 3.

 

III. OPŁATY  SKARBOWE

Nie pobiera się.

 

IV.  ZAŁATWIENIE  SPRAWY
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZS)

 

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania karty wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. UWAGI

1.  Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1)  rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)  małżonek rodzica;

3)  dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, mogąca przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się.

2.  Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu: do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

5. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

6. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1)  rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)  dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;

3)  dziecku w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego,

- w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)  dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

7. W przypadku osób powyżej 18 roku życia, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

8.  Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

9. Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

10. Dla mieszkańców Żyrardowa Kartę przyznaje Prezydent Miasta.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Wardziak
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2014-06-26 15:43
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 15:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21643
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-17 15:42