Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Biuro Obsługi Klienta

46 858-15-31       Kasy

46 858-15-08       w/g potrzeb rotacyjnie

46 858-15-07       podatki

46 858-15-09       Urząd Stanu Cywilnego, odpisy z akt

46 858-15-96       korespondencja, sprzedaż biletów MZK

46 858-15-94       korespondencja

 

 

Urząd Miasta Żyrardowa

46 858-15-00       centrala

46 858-15-12       sekretariat

46 858-15-42       sekretariat

46 858-15-11       fax

 

    

Sekretarz Miasta

46 858-15-15     SEKRETARZ MIASTA

46 858-15-11     fax

 

Skarbnik Miasta

46 858-15-18      SKARBNIK   MIASTA

46 858-15-11       fax

 

Referat Zamówień Publicznych

46 858-15-60       GŁÓWNY  SPECJALISTA

46 858-15-54      

46 858-15-11       fax

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

46 858-15-47       p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

46 858-15-98       wypis z planu miejscowego miasta, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

46 858-15-76       decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

46 858-15-49       GŁÓWNY SPECJALISTA

46 858-15-48       nabywanie nieruchomości - mienie komunalne, opłaty adiacenckie

46 858-15-84       sprzedaż nieruchomości, podział nieruchomości

46 858-15-58       użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów 

46 858-15-11       fax

 

       

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

46 858-15-77       DYREKTOR  WYDZIAŁU

46 858-15-50       oświetlenie, kanalizacja, zieleń miejska, ochrona zwierząt

46 858-15-43       zajęcie pasa drogowego

46 858-15-56       utrzymanie dróg

46 858-15-64       utrzymanie dróg

46 858-15-05       ochrona środowiska

46 858-15-46       gospodarka odpadami

46 858-15-34       transport miejski

46 858-15-11       fax

 

Wydział Inwestycji

46 858-15-77       Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji

46 858-15-67       realizacja inwestycji

46 858-15-68       realizacja inwestycji

46 858-15-88       realizacja inwestycji

46 858-15-93       realizacja inwestycji

46 858-15-11       fax

 

  

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

46 858-15-80       DYREKTOR

46 858-15-73       dodatki mieszkaniowe

46 858-15-80       przydział mieszkań

46 858-15-11       fax

 

 

Wydział Budżetu Miasta

46 858-15-18      SKARBNIK

46 858-15-27      planowanie i rozliczanie kosztów

46 858-15-79      planowanie i rozliczanie kosztów

46 858-15-82      dochody budżetu

46 858-15-85      dochody urzędu

46 858-15-87      płace, ZUS, archiwum

46 858-15-83       GŁÓWNY SPECJALISTA

46 858-15-32       opłaty, ściągalność podatków

46 858-15-92       opłata  -  odpady komunalne

46 858-15-61       podatki od nieruchomości

46 858-15-78       podatki od nieruchomości, osoby prawne

46 858-15-33       podatki od środków transportowych

46 858-15-11       fax

 

 

Referat Działalności Gospodarczej

46 858-15-57       GŁÓWNY SPECJALISTA

46 858-15-34       rejestracja działalności

46 858-15-11       fax

 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

46 858-15-71       DYREKTOR WYDZIAŁU

46 858-15-66       profilaktyka i ochrona zdrowia

46 858-15-11       fax

 

     

 

Wydział Edukacji

46 858-15-69       DYREKTOR WYDZIAŁU

46 858-15-69       prowadzenie spraw należących do zadań gminy w zakresie oświaty i kultury fizycznej

46 858-36-09       telefon/fax

 

 

Wydział Organizacyjny

46 858-15-15       SEKRETARZ MIASTA

46 858-15-63       kadry

46 858-15-62       sprawozdawczość, BHP

46 858-15-53       korespondencja

46 858-15-74       informatycy

46 858-15-35       zaopatrzenie techniczne

46 858-15-11       fax

 

  

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

46 858-15-16       sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym

46 858-15-11       fax

      

Biuro Rady Miasta

46 858-15-13      

46 858-15-11       fax

 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

46 858-15-26       KIEROWNIK 

46 858-15-45       rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

46 858-15-59       rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

46 858-15-09       odpisy z akt

46 858-15-19       sala ślubów

46 858-15-10       ewidencja ludności

46 858-15-23       dowody osobiste

46 858-15-24       dowody osobiste

46 858-15-90       udostępnienie danych, sprawy wojskowe

46 858-15-25       ewidencja ludności

46 858-15-11       fax

 

 

Wydział Promocji

46 858-15-81      ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

46 858-15-21       promocja miasta

46 858-15-36       organizowanie imprez kulturalnych

46 856-15-09       telefon/ fax

 

 

Biuro Prawne

46 858-15-52     

46 858-15-28

46 858-15-11       fax

 

Referat audytu i kontroli wewnętrznej

46 858-15-17    

46 858-15-75   

46 858-15-11       fax

 

 

Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

46 858-15-89    

46 858-15-90    

46 858-15-11       fax 

 

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

46 858-15-01    

46 858-15-11       fax

 

Ochrona Urzędu

46 858-15-29      

46 858-15-38      

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6519
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-14 15:15

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9487634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-27 13:12

Stopka strony