Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Treść strony

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Kontakt:

tel.: (046) 858 15 12, 858 15 42
fax: (046) 858 15 11
e-mail: prezydent@zyrardow.pl
adres:
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów

 

1. Do zakresu zadań Prezydenta należy realizacja zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz uchwał organów stanowiących a w szczególności:

1) reprezentowanie Miasta (Urzędu) na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście i Urzędzie,

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności komórek, organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu  do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,

13) wydawanie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom Straży Miejskiej,

14) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców,

15) jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta - kierowanie i koordynowanie realizacją zadań oraz przedsięwzięć w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta,

16) pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w spółkach komunalnych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” sp. z o. o., Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., AQUA Żyrardów sp. z o. o. , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.,

17) powoływanie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

18) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia,

19) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie przekazywania im przez Prezydenta oświadczeń o stanie majątkowym osób, o których mowa w pkt 18),

           20) nadzór nad właściwym zamieszczaniem informacji jawnych w Biuletynie  

           Informacji Publicznej.

2. Prezydent kompleksowo rozwiązuje problemy dotyczące:

 1. kontroli wewnętrznej i audytu,
 2. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 3. nadzoru nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetu,
 4. współpracy ze Skarbnikiem w zakresie tworzenia projektu budżetu Miasta, zmian w budżecie oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 5. nadzoru nad opracowywaniem i analizą wieloletniej prognozy długu,
 6. nadzoru nad udzielaniem przez Miasto poręczeń i gwarancji,
 7. analizy i wnioskowania w sprawach działalności bieżącej oraz zamierzeń inwestycyjnych spółek gminnych,
 8. promocji miasta,
 9. funkcjonowania instytucji kultury w mieście,
 10. informacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu.

3. Prezydent Miasta:

         1) sprawuje nadzór nad całością spraw realizowanych przez: 

 1. Doradcę,
 2. Biuro Prawne,
 3. Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
 4. Audytora Wewnętrznego,
 5. Inspektora  BHP,
 6. Wydział Promocji z Rzecznikiem Prasowym,
 7. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez Wydział Budżetu Miasta,
 8. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:

- Wydział Organizacyjny,

- Biuro Rady Miasta,

- Archiwum Zakładowe,

- Obsługę Techniczną Urzędu,

2) kieruje Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

3) za pośrednictwem Wydziału Promocji sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta :

 1. Centrum Kultury,
 2. Muzeum Lniarstwa w organizacji,

4) sprawuje nadzór właścicielski w spółkach:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „ Żyrardów” sp. z o.o.
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” sp. z o.o.
 4. AQUA Żyrardów sp. z o.o.
 5. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. w Żyrardowie.

 

 

 

 

drukuj (Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Jędrzejewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-08 15:43
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 11:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12563
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-07 10:13

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8142168
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 16:01

Stopka strony