Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-02 11:34

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

drukuj (w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-27
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-02 11:34

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-02 11:34

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-02 11:34

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r.

drukuj (w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie regulaminu parkingów "Parkuj i Jedź" zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w Żyrardowie

drukuj (w sprawie regulaminu parkingów "Parkuj i Jedź" zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nadania nazwy skwerowi w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

uchylająca uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

drukuj (uchylająca uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

drukuj (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa na lata 2019–2030

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa na lata 2019–2030)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

drukuj (zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Statutowa Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-05 10:54

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie przyjęcia "Kompleksowego programu restrukturyzacji zaległości za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardów na lata 2018–2020"

drukuj (w sprawie przyjęcia "Kompleksowego programu restrukturyzacji zaległości za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardów na lata 2018–2020")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-27 11:53

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie

drukuj (w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 09:50

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w roku 2018

drukuj (w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie nadania imienia Eko Parkowi w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nadania imienia Eko Parkowi w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie nadania imienia hali sportowej przy ul. F. Chopina w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nadania imienia hali sportowej przy ul. F. Chopina w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

drukuj (w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

drukuj (w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-24 10:18

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-06 10:46

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-08-06 10:46

w sprawie rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 r.

drukuj (w sprawie rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Treliński, Monika Gwiaździńska-Wrzesień, Marek Studziński, Wiesława Bińkowska-Chuda, Ryszard Mirgos
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

drukuj (w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

drukuj (w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

drukuj (w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2017 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

drukuj (w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Kapusta, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-06-22 12:51

w sprawie przyjęcia Programu "Żyrardowska Karta Mieszkańca"

drukuj (w sprawie przyjęcia Programu "Żyrardowska Karta Mieszkańca")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Klub radnych Nowe Przymierze Samorządowe Nowy Żyrardów – Kukiz'15
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Klub radnych Nowe Przymierze Samorządowe Nowy Żyrardów – Kukiz'15
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ograniczenia hałasu dobiegającego z obwodnicy Żyrardowa w szlaku komunikacyjnym nr 50

drukuj (w sprawie ograniczenia hałasu dobiegającego z obwodnicy Żyrardowa w szlaku komunikacyjnym nr 50)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J. Naziębło, J. Gejcyg, B. Rzeczycka, A. Rzepecki, G. Stefańska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska "Zalew Żyrardowski" na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

drukuj (w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska "Zalew Żyrardowski" na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

drukuj (zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

drukuj (w sprawie ustanowienia pomnika przyrody)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

drukuj (w sprawie ustanowienia pomnika przyrody)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w ramach kontynuacji

drukuj (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

drukuj (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej II

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej II)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jednostka Realizująca Projekt
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

drukuj (w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Brzycki, Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2018-04-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

drukuj (w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz dziennymi opiekunami

drukuj (w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz dziennymi opiekunami)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania

drukuj (w sprawie podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj (w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie przedłużenia ulicy Konwaliowej

drukuj (w sprawie przedłużenia ulicy Konwaliowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze

drukuj (w sprawie podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie wydzierżawienie nieruchomości

drukuj (w sprawie wydzierżawienie nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

drukuj (w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

drukuj (w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na 2018 rok

drukuj (w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

drukuj (w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

drukuj (w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016–2019

drukuj (w sprawie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016–2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017

drukuj (w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

projekt – Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (projekt – Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-15 09:10

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-15 09:10

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

drukuj (w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

drukuj (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

drukuj (w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2017–2032"

drukuj (w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2017–2032")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

drukuj (w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

drukuj (w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego

drukuj (w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Jankowski, Mariusz Koźbiał, Marcin Rosiński, Michał Tkacz, Marcin Zawiślański
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa do złożenia wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości popełnienia przez Przezydenta Miasta Żyrardowa czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych

drukuj (w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa do złożenia wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości popełnienia przez Przezydenta Miasta Żyrardowa czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Brzycki, Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

drukuj (w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie

drukuj (w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

drukuj (w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

drukuj (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

drukuj (w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego

drukuj (w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rybicki, Barbara Rzeczycka, Arkadiusz Rzepecki
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-09-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

drukuj (w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-29 09:13

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119)

drukuj (w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-08-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie przejecia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejecia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-19 12:30

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyradowie

drukuj (w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyradowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Zespołu ds. Rewitalizacji

drukuj (w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Zespołu ds. Rewitalizacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumieni Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności mieskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumieni Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności mieskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-16 15:07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2014-2020

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj (w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

drukuj (w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, DZiałanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, DZiałanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-16 13:13

w sprawie udzielanie Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

drukuj (w sprawie udzielanie Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-19 15:01

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-19 15:01

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

drukuj (w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo- informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy

drukuj (uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo- informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

w sprawie przejęcia porzuconych na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconych na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 14:55

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

drukuj (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 14:53

w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

drukuj (w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską

drukuj (w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

drukuj (w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 15:04

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:59

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

drukuj (w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:59

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok"

drukuj (w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:52
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:59

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:37

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

drukuj (w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:27

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:20
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:36

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 15:26
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 15:26

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:03
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:35

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Żyrardów na lata 2017-2021

drukuj (w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Żyrardów na lata 2017-2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:58

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

drukuj (w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 15:05

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 13:03

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 13:04

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

drukuj (w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasta Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

drukuj (w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasta Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj (w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

 • projekt uchwały (PDF) (2171.78kB)
  (dodano: 2017-02-06 12:59)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
   data wytworzenia: 2017-02-06
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2017-02-06 12:59

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017)

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie nadania nazw ulicom

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę - Miasto Żyrardów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła bliżej nauki-stworzenie w 7 minach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opatego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętnosci i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 15:25

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016"

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 09:40

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj (w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terene Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędace jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

drukuj (zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terene Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędace jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

drukuj (w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Wardziak
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

drukuj (w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste)

w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym

drukuj (w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

drukuj (w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania)

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie opłaty targowej

drukuj (w sprawie opłaty targowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 15:12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 14:57

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-17 16:02

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji enegii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 16:22

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie w zakresie realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 16:16

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 12:07

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 12:07

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 11:13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wyział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Miastem Żyrardów i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ciagu drogi wojewódzkiej 719 w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"

 • projekt uchwały (PDF) (85.6kB)
  (dodano: 2016-09-22 13:09)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
   data wytworzenia: 2016-09-02
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2016-09-22 13:09

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/112/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul.Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice" oraz podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, Gminą Radziejowice, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:10

w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. " Budowa instalacji do produkcji energii ze żródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie ul. Stanisława Sławińskiego 6

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów"
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wzewania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-08 11:48

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania dekalaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

drukuj (w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania dekalaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 roku

drukuj (w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Krasna Lipa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie zmian Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowana lata 2014-2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2015-31.12.2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Sankowski
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Żyrardów w roku 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Grzelecki, Tomasz Piątkowski
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie - sprawozdania z działalności za rok 2015 na terenie Miasta Żyrardów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zgieb Arkadiusz
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Żyrardów służebnością gruntową

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Żyrardów służebnością gruntową)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zasad obciążenia nieruchomości komunalnych prawem użytkowania

drukuj (w sprawie zasad obciążenia nieruchomości komunalnych prawem użytkowania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Targowisko Miejskie w Żyrardowie

drukuj (w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Targowisko Miejskie w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

drukuj (w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

drukuj (w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 14:49

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda

drukuj (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie stanowiska Rady Miasta Żyrardowa dotyczącego planowango wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2 x 400kV Kozienice-Ołtarzew wzdłuż obwodnicy Żyrardowa

drukuj (w sprawie stanowiska Rady Miasta Żyrardowa dotyczącego planowango wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2 x 400kV Kozienice-Ołtarzew wzdłuż obwodnicy Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radni Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:39

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:36

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:41

zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój o ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą „Żyrardowska Karta Dużej Rodziny”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:38

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:32

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:29

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:48

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:46

w sprawie budowy pomnika Filipa de Girarda

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:41

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/125/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:39

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Żytniej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:35

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:27

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:24

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:20

w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. Z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa

 • data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:16

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia wyremontowania budynku dawnego „Kantoru” oraz wyboru partnera finansowego

 • data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:05
 • zmodyfikował: Anna Zembrzuska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 14:08

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Kultury
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie przyjęcia dokumentu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025"

drukuj (w sprawie przyjęcia dokumentu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

drukuj (w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

drukuj (w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

drukuj (w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej

drukuj (w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

drukuj (w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj (w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

drukuj (w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej)

 • data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 14:45

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

drukuj (w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie diet dla Radnych Rady Miasta Żyrardowa

 • projekt uchwały (PDF)
  (dodano: 2015-12-28 13:46)
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-12-28 13:46

drukuj (w sprawie diet dla Radnych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

drukuj (w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie budżetu miasta Żyrardowa na rok 2016

 • projekt uchwały (PDF) (180.92kB)
  (dodano: 2015-12-28 13:21, ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 12:36)
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-12-28 13:21
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 12:36
 • załączniki (PDF) (3369.9kB)
  (dodano: 2015-12-28 13:21)
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-12-28 13:21

drukuj (w sprawie budżetu miasta Żyrardowa na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:42

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

drukuj (w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:42

zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • projekt uchwały (PDF) (254.85kB)
  (dodano: 2015-12-04 14:31)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
   data wytworzenia: 2015-12-04
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-12-04 14:31

drukuj (zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • projekt uchwały (PDF) (3694.19kB)
  (dodano: 2015-12-04 14:10)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
   data wytworzenia: 2015-12-04
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-12-04 14:10

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

drukuj (w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny

drukuj (w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny

drukuj (w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

drukuj (w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innch form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

drukuj (w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innch form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego

drukuj (w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

drukuj (w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:39

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:37

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

drukuj (w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

drukuj (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie opłaty targowej

drukuj (w sprawie opłaty targowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie : Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

drukuj (w sprawie : Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa"

drukuj (w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie : przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

drukuj (w sprawie : przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

drukuj (w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj (w sprawie rozpatrzenia skargi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski przedszkola specjalnego

drukuj (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski przedszkola specjalnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

drukuj (zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

projekt: uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 10:06

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 10:00

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:57

w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

  • opublikował: Agnieszka Klem
   data publikacji: 2015-10-27 09:53
  • zmodyfikował: Agnieszka Klem
   ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:55
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:55

w sprawie przjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

  • opublikował: Agnieszka Klem
   data publikacji: 2015-10-27 09:14
  • zmodyfikował: Agnieszka Klem
   ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:14
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:15

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie

drukuj (w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-05 12:22

w sprawie : likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

drukuj (w sprawie : likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie wystąpienia Miasta Żyrardowa z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

drukuj (w sprawie wystąpienia Miasta Żyrardowa z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własnośc Miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własnośc Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa