Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 

 • Wypłata świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

 

 

Podstawa prawna: art. 119a ust. 1- 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej t. j. (Dz. U. 2019 r. 1541 z późn. zm.) oraz § 1      i  § 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881)

 

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy – złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych – formularz – 3-1.
 2. Załączniki: a) Zaświadczenie wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej określające datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania. b)Zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu netto – formularz OC. 3-2, wystawione przez:
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby.
 • Prezydenta Miasta w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

Stawka dziennego świadczenia pieniężnego za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwotę 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu.

c) Dowód osobisty do wglądu.

 

II MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI;

 • Pocztą tradycyjną na adres - Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
 • Bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa – Biuro Obsługi Mieszkańca - parter, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
  w środę w godzinach. 8.00 – 18.00.

 

III.      OPŁATY:

Nie pobiera się.

IV. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu);

- wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,

- wydanie decyzji o odmowie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe.

               Wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie wskazanej przez wnioskodawcę w formie przelewu na konto bankowe lub osobisty odbiór gotówki w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1.

 

Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał od dowódcy jednostki wojskowej z tytułu odbytych ćwiczeń.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

 Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – parter, pokój nr 11,  tel. 46 858 15 90.

 

VI.    TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta - Plac Jana Pawła II nr 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca - parter.

 

VII.   UWAGI:

Świadczenie nie przysługuje:

 • Jeżeli okres odbytych ćwiczeń wynosił do 24 godzin odbywających się

w czasie lub dniu wolnym od pracy,

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14688
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-16 10:23