Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 337/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 337/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-31 11:37

Zarządzenie Nr 336/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 336/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-11 14:45

Zarządzenie Nr 335/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 335/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 15:17

Zarządzenie Nr 334/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży

drukuj (Zarządzenie Nr 334/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:52

Zarządzenie Nr 333/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

drukuj (Zarządzenie Nr 333/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:48

Zarządzenie Nr 332/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów

drukuj (Zarządzenie Nr 332/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:42

Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-27 11:49

Zarządzenie Nr 330/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 330/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:37

Zarządzenie Nr 329/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 329/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:34

Zarządzenie Nr 328/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 328/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 12:13

Zarządzenie Nr 327/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 327/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:31

Zarządzenie Nr 326/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 326/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:23

Zarządzenie Nr 325/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 325/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:19

Zarządzenie Nr 324/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 324/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:13

Zarządzenie Nr 323/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 323/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:07

Zarządzenie Nr 322/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 322/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 10:00

Zarządzenie Nr 321/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 514/15 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Żyrardowska Karta Dużej Rodziny

drukuj (Zarządzenie Nr 321/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 514/15 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Żyrardowska Karta Dużej Rodziny)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-19 10:24

Zarządzenie Nr 321/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 321/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-31 09:55

Zarządzenie Nr 320/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 320/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-28 09:58

Zarządzenie Nr 319/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 319/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 11:20

Zarządzenie Nr 318/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 318/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 12:23

Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 12:23

Zarządzenie Nr 316/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 316/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 12:23

Zarządzenie Nr 315/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 315/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 12:23

Zarządzenie Nr 314/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 314/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 13:26

Zarządzenie Nr 313/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 313/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 12:16

Zarządzenie Nr 312/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 312/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 12:12

Zarządzenie Nr 311/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 311/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 12:09

Zarządzenie Nr 310/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 310/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 12:07

Zarządzenie Nr 309/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 309/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 12:01

Zarządzenie Nr 308/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 308/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 11:50

Zarządzenie Nr 307/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 307/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 11:10

Zarządzenie Nr 306/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 306/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:46

Zarządzenie Nr 305/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 305/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-07 15:46
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 15:52

Zarządzenie Nr 304/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 304/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-17 11:58

Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:43

Zarządzenie Nr 302/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 302/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:35

Zarządzenie Nr 301/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 301/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:30

Zarządzenie Nr 300/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

drukuj (Zarządzenie Nr 300/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-04 09:48

Zarządzenie Nr 299/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "pomoc społeczna" z zakresu: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów

drukuj (Zarządzenie Nr 299/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "pomoc społeczna" z zakresu: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-04 09:48
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 13:34

Zarządzenie Nr 298/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 298/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 12:00

Zarządzenie Nr 297/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 297/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 11:08

Zarządzenie Nr 296/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Żyrardów w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 296/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Żyrardów w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:30

Zarządzenie Nr 295/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 295/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 10:30

Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 10:57

Zarządzenie Nr 293/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 293/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 10:57

Zarządzenie Nr 292/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 292/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 10:57

Zarządzenie Nr 291/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, składu i trybu pracy Komisji Stypendialnej oraz wzoru wniosku o stypendium

drukuj (Zarządzenie Nr 291/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, składu i trybu pracy Komisji Stypendialnej oraz wzoru wniosku o stypendium)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-05 10:57

Zarządzenie Nr 290/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Schronisku dla Zwierząt im. Psa Kazana

drukuj (Zarządzenie Nr 290/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Schronisku dla Zwierząt im. Psa Kazana)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 12:11

Zarządzenie Nr 289/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowych

drukuj (Zarządzenie Nr 289/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 12:06
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 10:12

Zarządzenie Nr 288/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 288/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-20 13:19

Zarządzenie Nr 287/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 287/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 12:03
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 11:19

Zarządzenie Nr 286/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 286/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 11:32

Zarządzenie Nr 285/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 285/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 11:32

Zarządzenie Nr 284/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 284/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:57

Zarządzenie Nr 283/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 283/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:57

Zarządzenie Nr 282/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 282/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:51

Zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:48

Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 5545/5

drukuj (Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 5545/5)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:36

Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-03 10:36

Zarządzenie Nr 278/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

drukuj (Zarządzenie Nr 278/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-19 14:33

Zarządzenie Nr 277/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 277/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 15:57

Zarządzenie Nr 276/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 276/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 15:54

Zarządzenie Nr 275/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 275/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 15:51

Zarządzenie Nr 274/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 274/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 15:45

Zarządzenie Nr 273/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2028

drukuj (Zarządzenie Nr 273/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 15:35

Zarządzenie Nr 272/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 272/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 271/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 271/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-19 14:33

Zarządzenie Nr 270/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 270/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 269/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 269/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 268/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 268/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 267/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 267/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-11-05
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 266/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 266/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 265/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 265/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 264/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 264/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 262/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 262/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 12:22

Zarządzenie Nr 261/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie darmowej komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada 2018 r. w Dniu Wszystkich Świętych

drukuj (Zarządzenie Nr 261/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie darmowej komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada 2018 r. w Dniu Wszystkich Świętych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-29 10:06

Zarządzenie Nr 260/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 260/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:25

Zarządzenie Nr 259/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 259/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-29 11:51

Zarządzenie Nr 258/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 258/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-29 11:50

Zarządzenie Nr 257/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 257/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-10-29 11:44

Zarządzenie Nr 256/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 256/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:23

Zarządzenie Nr 255/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 255/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:19

Zarządzenie Nr 254/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 254/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:19

Zarządzenie Nr 253/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 253/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:15

Zarządzenie Nr 252/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 252/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:09

Zarządzenie Nr 251/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 251/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:06

Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 14:03

Zarządzenie Nr 249/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 249/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-10-24 14:56

Zarządzenie Nr 248/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 248/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 13:51

Zarządzenie Nr 247/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 3 przy ul. 1 Maja 76 w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 247/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 3 przy ul. 1 Maja 76 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 13:28

Zarządzenie Nr 246/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

drukuj (Zarządzenie Nr 246/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-17 15:42

Zarządzenie Nr 245/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 245/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-17 09:28

Zarządzenie Nr 244/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 244/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-17 09:24

Zarządzenie Nr 243/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

drukuj (Zarządzenie Nr 243/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-12 12:04

Zarządzenie Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokali: nr 12 przy ul. Szarych Szeregów 3 w Żyrardowie, nr 17 przy ul. Środkowa 11 w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokali: nr 12 przy ul. Szarych Szeregów 3 w Żyrardowie, nr 17 przy ul. Środkowa 11 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 13:13

Zarządzenie Nr 241/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

drukuj (Zarządzenie Nr 241/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-10 14:40

Zarządzenie Nr 240/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2018

drukuj (Zarządzenie Nr 240/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-09 13:32

Zarządzenie Nr 239/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 239/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-05 14:18

Zarządzenie Nr 238/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 238/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-05 14:15

Zarządzenie Nr 237/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028

drukuj (Zarządzenie Nr 237/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-08 12:03

Zarządzenie Nr 236/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 236/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-28 15:47

Zarządzenie Nr 235/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 235/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-08 11:56

Zarządzenie Nr 234/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 234/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-04 14:00

Zarządzenie Nr 233/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 233/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-03 11:44

Zarządzenie Nr 232/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 232/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-27 10:32

Zarządzenie Nr 231/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 231/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-27 10:58

Zarządzenie Nr 230/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 230/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-27 10:53

Zarządzenie Nr 229/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

drukuj (Zarządzenie Nr 229/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-25 15:28

Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne

drukuj (Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-09-21 13:16

Zarządzenie Nr 227/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 2587/12

drukuj (Zarządzenie Nr 227/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 2587/12)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-24 12:23

Zarządzenie Nr 226/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 226/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-08 11:48

Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-24 12:17

Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-24 12:09

Zarządzenie Nr 223/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 223/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-24 12:04

Zarządzenie Nr 222/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 222/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-14 15:05

Zarządzenie Nr 221/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta

drukuj (Zarządzenie Nr 221/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-14 14:58

Zarządzenie Nr 220/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 220/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-14 09:46

Zarządzenie Nr 219/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 219/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-13 09:51

Zarządzenie Nr 218/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie pierwokupu działki położonej w Żyrardowie, oznaczonej nr ewid. 3516/38

drukuj (Zarządzenie Nr 218/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie pierwokupu działki położonej w Żyrardowie, oznaczonej nr ewid. 3516/38)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-11 12:42

Zarządzenie Nr 217/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 217/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-10-08 11:37

Zarządzenie Nr 216/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 216/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-10 15:34

Zarządzenie Nr 215/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 215/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-10 15:16

Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-04 14:46

Zarządzenie Nr 213/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 6832

drukuj (Zarządzenie Nr 213/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 6832)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-06 09:33

Zarządzenie Nr 212/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 212/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-31 15:19

Zarządzenie Nr 211/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 211/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-10 15:10

Zarządzenie Nr 210/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 210/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-04 11:09

Zarządzenie Nr 209/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 209/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-31 12:19

Zarządzenie Nr 208/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 208/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-31 12:08

Zarządzenie Nr 207/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie darmowej komunikacji miejskiej w dniu 22 września 2018 r. w Dniu bez Samochodu

drukuj (Zarządzenie Nr 207/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie darmowej komunikacji miejskiej w dniu 22 września 2018 r. w Dniu bez Samochodu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-29 10:43

Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 8348/6

drukuj (Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 8348/6)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-27 13:10

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-23 15:51

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie oraz określenia regulaminu jej pracy

drukuj (Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie oraz określenia regulaminu jej pracy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-24 11:54

Zarządzenie Nr 203/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 203/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-24 11:49

Zarządzenie Nr 202/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 202/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-24 11:42

Zarządzenie Nr 201/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 201/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-23 11:38

Zarządzenie Nr 200/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 200/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-22 08:54

Zarządzenie Nr 199/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 199/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-20 11:04

Zarządzenie Nr 198/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 198/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-20 11:35

Zarządzenie Nr 197/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 197/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 13:18

Zarządzenie Nr 196/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 196/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-21 13:21

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 195/2018 z dnia 09.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

drukuj (Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 195/2018 z dnia 09.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Michał Kamiński
  data publikacji: 2018-08-10 13:04

Zarządzenie Nr 194/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 194/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 13:07

Zarządzenie Nr 193/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta

drukuj (Zarządzenie Nr 193/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-25 15:53

Zarządzenie Nr 192/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

drukuj (Zarządzenie Nr 192/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-08-02 14:43

Zarządzenie Nr 191/18 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

drukuj (Zarządzenie Nr 191/18 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-08-02 10:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 10:16

Zarządzenie Nr 190/18 z dnia 01.08.2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za Nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2018.

drukuj (Zarządzenie Nr 190/18 z dnia 01.08.2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za Nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2018.)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-08-02 10:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 10:14

Zarządzenie Nr 189/18 z dnia 01.08.2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za Nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2019

drukuj (Zarządzenie Nr 189/18 z dnia 01.08.2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za Nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2019)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-08-02 10:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 10:08

Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 12:31

Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 12:09

Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 12:00

Zarządzenie Nr 185/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 185/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-21 13:19

Zarządzenie Nr 184/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 184/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-08-17 11:42

Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj (Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-31 12:38

Zarządzenie Nr 182/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta

drukuj (Zarządzenie Nr 182/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-25 15:48

Zarządzenie Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-27
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-27 15:05

Zarządzenie Nr 180/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Mieście Żyrardów

drukuj (Zarządzenie Nr 180/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Mieście Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-25 14:49

Zarządzenie Nr 179/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2019

drukuj (Zarządzenie Nr 179/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-25 09:55

Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji oraz w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji oraz w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-24 10:08

Zarządzenie Nr 177/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 177/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-23 15:05

Zarządzenie Nr 176/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 176/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-24 10:01

Zarządzenie Nr 175/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 175/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-17 15:48

Zarządzenie Nr 174/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 174/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-17 15:37

Zarządzenie Nr 173/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Zarządzenie Nr 173/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-16 15:30

Zarządzenie Nr 172/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia darmowej komunikacji miejskiej nad Zalew Żyrardowski w okresie od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia 2 września 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 172/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia darmowej komunikacji miejskiej nad Zalew Żyrardowski w okresie od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia 2 września 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-16 14:50

Zarządzenie Nr 171/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 171/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 15:15

Zarządzenie Nr 170/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 170/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 15:12

Zarządzenie Nr 169/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 169/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:54

Zarządzenie Nr 168/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 168/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:50

Zarządzenie Nr 167/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 167/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:40

Zarządzenie Nr 166/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 166/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:24

Zarządzenie Nr 165/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 165/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:10

Zarządzenie Nr 164/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 164/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 14:00

Zarządzenie Nr 163/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 163/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 13:41

Zarządzenie Nr 162/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

drukuj (Zarządzenie Nr 162/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 13:21

Zarządzenie Nr 161/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 161/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 10:06

Zarządzenie Nr 160/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 160/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-13 09:29

Zarządzenie Nr 159/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 159/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 14:52

Zarządzenie Nr 158/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 158/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 15:12

Zarządzenie Nr 157/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie oraz określenia regulaminu jej pracy

drukuj (Zarządzenie Nr 157/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie oraz określenia regulaminu jej pracy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 15:07

Zarządzenie Nr 156/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 156/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 09:13

Zarządzenie Nr 155/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 155/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 15:02

Zarządzenie Nr 154/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w nowo wybudowanym budynku przy ul. Waryńskiego w Żyrardowie w zamian za zdanie obecnie zajmowanego lokalu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-18 13:04

Zarządzenie Nr 153/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028

drukuj (Zarządzenie Nr 153/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 - 2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-16 11:05

Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-11 09:31

Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-03 14:31

Zarządzenie Nr 150/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 150/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-03 14:21

Zarządzenie Nr 149/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta

drukuj (Zarządzenie Nr 149/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-02 11:41

Zarządzenie Nr 148/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta

drukuj (Zarządzenie Nr 148/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-02 11:24

Zarządzenie Nr 147/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 147/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-02 11:15

Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-02 10:36

Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 380/14 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie założenia i prowadzenia ewidencji zabytków Gminy Miasto Żyrardów

drukuj (Zarządzenie Nr 145/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 380/14 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie założenia i prowadzenia ewidencji zabytków Gminy Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-07-03 10:14

Zarządzenie Nr 144/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 144/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-26 10:06

Zarządzenie Nr 143/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 143/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-26 09:56

Zarządzenie Nr 142/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 142/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-26 09:46

Zarządzenie Nr 141/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 141/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-26 09:42

Zarządzenie Nr 140/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 140/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-26 09:33

Zarządzenie Nr 139/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4397/3

drukuj (Zarządzenie Nr 139/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4397/3)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-22 12:45

Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-21 10:44

Zarządzenie Nr 137/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 137/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-06-19 14:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-19 14:30

Zarządzenie Nr 136/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 136/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-15 12:26

Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-12 14:15

Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-20 15:33

Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"

drukuj (Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-11 12:16

Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2018

drukuj (Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-08 15:40

Zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-07 15:22

Zarządzenie Nr 130/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 130/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-06 11:15

Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-06-01 13:19

Zarządzenie Nr 128/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powierzenia istniejącej Jednostce Realizującej Projekt (JRP) realizację nowego Projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - etap II"

drukuj (Zarządzenie Nr 128/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powierzenia istniejącej Jednostce Realizującej Projekt (JRP) realizację nowego Projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - etap II")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-04 11:13

Zarządzenie Nr 127/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

drukuj (Zarządzenie Nr 127/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-20 15:01

Zarządzenie Nr 126/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Żyrardowa za 2017 rok

drukuj (Zarządzenie Nr 126/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Żyrardowa za 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-29 13:32

Zarządzenie Nr 125/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 125/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-21 09:33

Zarządzenie Nr 124/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 124/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-21 10:15

Zarządzenie Nr 123/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 123/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-06-04 11:22

Zarządzenie Nr 122/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 122/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-28 13:14

Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

drukuj (Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-25 14:27

Zarządzenie Nr 120/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

drukuj (Zarządzenie Nr 120/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-25 11:20

Zarządzenie Nr 119/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 119/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-24 12:11

Zarządzenie Nr 118/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 118/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-28 12:54

Zarządzenie Nr 117/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 117/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-25 09:18

Zarządzenie Nr 116/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 116/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-24 12:08

Zarządzenie Nr 115/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 115/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-22 15:48

Zarządzenie Nr 114/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 6833

drukuj (Zarządzenie Nr 114/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 6833)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-21 10:52

Zarządzenie Nr 113/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"

drukuj (Zarządzenie Nr 113/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-18 14:14

Zarządzenie Nr 112/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 112/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-18 14:06

Zarządzenie Nr 111/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 111/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-18 14:01

Zarządzenie Nr 110/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 110/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-18 13:53

Zarządzenie Nr 109/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 109/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-16 16:29

Zarządzenie Nr 108/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 108/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-15 15:06

Zarządzenie Nr 107/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 107/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-15 13:23

Zarządzenie Nr 106/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj (Zarządzenie Nr 106/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-14 13:30

Zarządzenie Nr 105/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 105/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-07 09:03

Zarządzenie Nr 104/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Zarządzenie Nr 104/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-07 08:46

Zarządzenie Nr 103/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 103/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-27 14:45

Zarządzenie Nr 102/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4748/1

drukuj (Zarządzenie Nr 102/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4748/1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-27 14:38

Zarządzenie Nr 101/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 101/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-26 15:50

Zarządzenie Nr 100/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 100/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-05-08 10:12

Zarządzenie Nr 99/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 99/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-25 14:07

Zarządzenie Nr 98/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 98/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-25 10:19

Zarządzenie Nr 97/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 97/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-25 11:37

Zarządzenie Nr 96/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 3516/3

drukuj (Zarządzenie Nr 96/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 3516/3)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-18 09:12

Zarządzenie Nr 95/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

drukuj (Zarządzenie Nr 95/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-17 11:06

Zarządzenie Nr 94/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 94/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-16 14:29

Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-16 15:07

Zarządzenie Nr 92/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 92/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-16 15:01

Zarządzenie Nr 91/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 91/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-16 14:55

Zarządzenie Nr 90/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 90/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-25 10:13

Zarządzenie Nr 89/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 89/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-06 14:09

Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-06 14:02

Zarządzenie Nr 87/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj (Zarządzenie Nr 87/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 14:06

Zarządzenie Nr 86/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 86/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 13:56

Zarządzenie Nr 85/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 85/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-25 11:50

Zarządzenie Nr 84/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 84/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 09:50

Zarządzenie Nr 83/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 83/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-30 13:02

Zarządzenie Nr 82/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017

drukuj (Zarządzenie Nr 82/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 12:29

Zarządzenie Nr 81/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 81/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 09:44

Zarządzenie Nr 80/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 80/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-27 10:50

Zarządzenie Nr 79/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 79/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-26 09:32

Zarządzenie Nr 78/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 78/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-04-04 10:48

Zarządzenie Nr 77/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 77/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-26 09:17

Zarządzenie Nr 76/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 76/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-26 09:13

Zarządzenie Nr 75/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 75/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-16 15:00

Zarządzenie Nr 74/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia systemu ocen pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 74/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia systemu ocen pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-15 13:21

Zarządzenie Nr 73/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 73/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-15 13:08

Zarządzenie Nr 72/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 72/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-15 12:57

Zarządzenie Nr 71/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 71/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-15 12:53

Zarządzenie Nr 70/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 70/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-15 12:44

Zarządzenie Nr 69/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 69/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 15:29

Zarządzenie Nr 68/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin

drukuj (Zarządzenie Nr 68/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 15:25

Zarządzenie Nr 67/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 67/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 15:20

Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 15:17

Zarządzenie Nr 65/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia

drukuj (Zarządzenie Nr 65/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 15:12

Zarządzenie Nr 64/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym

drukuj (Zarządzenie Nr 64/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 13:17

Zarządzenie Nr 63/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 63/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 13:12

Zarządzenie Nr 62/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów, na rok szkolny 2018/2019

drukuj (Zarządzenie Nr 62/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów, na rok szkolny 2018/2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-13 13:01

Zarządzenie Nr 61/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj (Zarządzenie Nr 61/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-08 13:06

Zarządzenie Nr 60/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa nie posiadających osobowości prawnej

drukuj (Zarządzenie Nr 60/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa nie posiadających osobowości prawnej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-08 11:12

Zarządzenie Nr 59/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych miastu Żyrardów

drukuj (Zarządzenie Nr 59/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych miastu Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-08 11:05

Zarządzenie Nr 58/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 58/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-08 10:56

Zarządzenie Nr 57/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

drukuj (Zarządzenie Nr 57/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-14 11:47

Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

drukuj (Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-14 11:42

Zarządzenie Nr 55/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

drukuj (Zarządzenie Nr 55/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-14 11:33

Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

drukuj (Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-14 11:27

Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

drukuj (Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-14 11:20

Zarządzenie Nr 52/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 52/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-01 09:35

Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-01 09:06

Zarządzenie Nr 50/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 50/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-03-01 08:55

Zarządzenie Nr 49/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 49/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-23 10:33

Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

Zarządzenie Nr 47/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 47/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-23 10:25

Zarządzenie Nr 45/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

drukuj (Zarządzenie Nr 45/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-21 12:02

Zarządzenie Nr 44/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 44/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-23 10:13

Zarządzenie Nr 43/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

drukuj (Zarządzenie Nr 43/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-15 15:59

Zarządzenie Nr 42/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

drukuj (Zarządzenie Nr 42/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-14 12:34

Zarządzenie Nr 41/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj (Zarządzenie Nr 41/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-14 12:20

Zarządzenie Nr 40/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj (Zarządzenie Nr 40/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-12 15:16

Zarządzenie Nr 39/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 39/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-12 15:10

Zarządzenie Nr 38/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia do publicznej szkoły podstawowej

drukuj (Zarządzenie Nr 38/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia do publicznej szkoły podstawowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-12 14:53

Zarządzenie Nr 37/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2018 roku

drukuj (Zarządzenie Nr 37/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2018 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-12 14:30

Zarządzenie Nr 36/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 36/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-08 12:03

Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-08 11:59

Zarządzenie Nr 34/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 34/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-08 11:55

Zarządzenie Nr 33/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu

drukuj (Zarządzenie Nr 33/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-05 15:27

Zarządzenie Nr 32/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

drukuj (Zarządzenie Nr 32/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-05 15:19

Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

drukuj (Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-05 15:13

Zarządzenie Nr 30/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

drukuj (Zarządzenie Nr 30/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-05 15:07

Zarządzenie Nr 29/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie pomoc społeczna, w tym zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób

drukuj (Zarządzenie Nr 29/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie pomoc społeczna, w tym zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-05 15:01

Zarządzenie Nr 27/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

drukuj (Zarządzenie Nr 27/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-06 15:00

Zarządzenie Nr 26/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 26/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-02 10:46

Zarządzenie Nr 25/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wzoru umowy adopcyjnej w Regulaminie Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 25/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wzoru umowy adopcyjnej w Regulaminie Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-02 09:38

Zarządzenie Nr 24/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów, na rok szkolny 2018/2019

drukuj (Zarządzenie Nr 24/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów, na rok szkolny 2018/2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-02 09:31

Zarządzenie Nr 23/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów na rok szkolny 2018/2019

drukuj (Zarządzenie Nr 23/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów na rok szkolny 2018/2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-02-02 09:18

Zarządzenie Nr 22/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 22/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-31 12:24

Zarządzenia Nr 21/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenia Nr 21/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-26 15:41

Zarządzenie Nr 20/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

drukuj (Zarządzenie Nr 20/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-26 09:57

Zarządzenie Nr 19/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2018

drukuj (Zarządzenie Nr 19/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-23 09:49

Zarządzenie Nr 18/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 3574/1

drukuj (Zarządzenie Nr 18/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 3574/1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-22 09:31

Zarządzenie Nr 17/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 17/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-18 12:57

Zarządzenie Nr 16/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 16/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-18 12:38

Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-18 12:25

Zarządzenie Nr 14 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj (Zarządzenie Nr 14 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-17 16:56

Zarządzenie Nr 13 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

drukuj (Zarządzenie Nr 13 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-17 17:05

Zarządzenie Nr 12 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 12 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-17 09:07

Zarządzenie Nr 11 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 11 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-17 08:56

Zarządzenie Nr 10 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 10 /18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-12 10:57

Zarządzenie Nr 9/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj (Zarządzenie Nr 9/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-11 15:32

Zarządzenie Nr 8/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 8/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 15:04

Zarządzenie Nr 7/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 7/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 14:57

Zarządzenie Nr 6/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 6/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 14:45

Zarządzenie Nr 5/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 5/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 14:26

Zarządzenie Nr 4/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Zarządzenie Nr 4/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 08:20

Zarządzenie Nr 3/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj (Zarządzenie Nr 3/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-10 12:55

Zarządzenie Nr 2/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania Stypendiów im. Filipa de Girarda w roku 2017

drukuj (Zarządzenie Nr 2/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania Stypendiów im. Filipa de Girarda w roku 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-08 11:59

Zarządzenie Nr 1/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 1/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-01-08 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16426
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-30 10:12

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10309315
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 15:04

Stopka strony