Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa"

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Ogłoszenie

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok"

Wynik konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Miasta Żyrardowa

Wynik konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

Wynik konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz dziennymi opiekunami

Wynik konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wynik konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Wynik konsultacji

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6892
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-03 12:47

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10872007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 15:47

Stopka strony