Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych.

W związku z wprowadzeniem w Urzędzie Miasta Żyrardowa technicznych środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Poniżej podajemy Państwu informacje, do których przekazania obliguje Administratora Danych art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 

I. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych realizowanych na numerach użytkowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa (dalej „system nagrywania rozmów”) jest Urząd Miasta Żyrardowa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Żyrardowa

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II  Nr 1;

96-300 Żyrardów:

e-mail: urzad@zyrardow.pl;

tel. 46 8581500

fax. 46 8581511

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

II. Inspektor ochrony danych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD).

Kontakt z IOD: E-mail: iod@zyrardow.pl; Tel. 22  350 01 40; pisemnie na adres siedziby administratora.

III. Zakres gromadzonych danych.

 Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy. Rejestracji podlega fonia z rozmów przychodzących.

IV.      Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

1. Urząd Miasta Żyrardowa przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust.1 lit a RODO).

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w trosce  o zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych usług.

V. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego podmiotu.

VI.  Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów nie będą przekazywane poza teren UE.

VII. Okres przechowywania danych osobowych.

  1. Nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych przechowywane będą od dnia nagrania przez okres 3 miesięcy, a następnie usuwane.
  2. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  3. Każda zabezpieczona kopia nagrania jest przechowywana w miejscu odpowiednio chronionym przez okres niezbędny dla realizacji celów jej sporządzenia.

VIII. Prawa osób, których dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące,

- sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przewarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4970
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-07 10:49

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10868002
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:49

Stopka strony