Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

projekt uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

drukuj (projekt uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2018 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa wotum zaufania

drukuj (projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa wotum zaufania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały – uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały – uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Dróg i Transportu Miejskiego
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 16:01

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:09

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:07

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:05

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:58

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:56

projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:53

projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:50

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/15 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/15 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:43

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:39

projekt uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:36

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:34

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:31

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:29

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:23

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 15:01

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:58

projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawa własności tych gruntów

drukuj (projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawa własności tych gruntów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:55

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:53

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardów i ustanowienia służebności

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardów i ustanowienia służebności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:55

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:49

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:43

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:39

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:36

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:59

projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

drukuj (projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:29

projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:08

projekt uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:03

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:00

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 09:56

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

drukuj (projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

drukuj (projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

drukuj (projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

drukuj (projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj (projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1507
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-12 13:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9733329
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-13 12:58

Stopka strony