Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-16 09:50

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-16 09:50

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-16 09:50

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-16 09:50

projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Żyrardów

drukuj (projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Żyrardowska Karta Miejska”

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Żyrardowska Karta Miejska”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-22 16:11

projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

drukuj (projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-01 15:48

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-07-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-17 16:10

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-02 14:03

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Dróg i Transportu Miejskiego
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Piastowskiej 2 w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Piastowskiej 2 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-19 14:52

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-24 09:09

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-24 09:09

projekt uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

drukuj (projekt uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2018 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa wotum zaufania

drukuj (projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa wotum zaufania)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-12 13:09

projekt uchwały – uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały – uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Dróg i Transportu Miejskiego
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-09 15:29

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 16:01

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:09

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:07

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 11:05

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:58

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:56

projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:53

projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”

drukuj (projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:50

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/15 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/15 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:43

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:39

projekt uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:36

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:34

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:31

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:29

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-25 10:23

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 15:01

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie na okres powyżej 3 lat)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:58

projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawa własności tych gruntów

drukuj (projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów w prawa własności tych gruntów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:55

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-07 14:53

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardów i ustanowienia służebności

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardów i ustanowienia służebności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:55

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:49

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:43

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych

drukuj (projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:39

projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:36

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:59

projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

drukuj (projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:29

projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:08

projekt uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:03

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 10:00

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu na lata 2019-2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-15 09:56

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

drukuj (projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

drukuj (projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

drukuj (projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

drukuj (projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj (projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 09:49

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10400044
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 15:33

Stopka strony