Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

drukuj (projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019

drukuj (projekt Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-10 16:03

projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

drukuj (projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”

drukuj (projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018–2024”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

drukuj (projekt uchwały – zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-21 14:54

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie

drukuj (projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

drukuj (projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

drukuj (projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-12-11 09:51

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj (projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018

drukuj (projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

drukuj (projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj (projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-11-30 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 331
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-10 16:01

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8097214
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 16:01

Stopka strony