Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Lp.

Tytuł

Rodzaj

Data wpływu

Wnioskujący

Data odpowiedzi

72.

Dot. rozkładów jazdy autobusów przy ul. Jasnej i Waryńskiego

wniosek

15.10.2019

Gabriela Polańska

71.

Dot. budynku przy ul. Sławińskiego przeznaczonego dla OSP

wniosek

27.09.2019

Grażyna Stefańska

70.

Dot. stanowiska Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej

zapytanie

27.09.2019

Grażyna Stefańska

11.10.2019

69.

Dot. suszarni osadów

wniosek

24.09.2019

Grażyna Stefańska

09.10.2019

68.

Dot. przedstawienia sprawozdania z podróży zagranicznej

wniosek

23.09.2019

Grażyna Stefańska

03.10.2019

67.

Dot. optymalizacji kosztów w spółkach gminnych

wniosek

20.09.2019

Grażyna Stefańska

01.10.2019

66.

Dot. taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

wniosek

20.09.2019

Grażyna Stefańska

02.10.2019

65.

Dot. opinii prawnika ws. zgłoszeń kandydatów na ławników

wniosek

20.09.2019

Grażyna Stefańska

30.09.2019

64.

Dot. tablic pamięci ofiar faszyzmu

wniosek

13.09.2019

Elżbieta Wrońska

25.09.2019

63.

Dot. umorzenia podatków lokalnych dwóm spółkom (pytanie zadane ustnie podczas XVI Sesji RMŻ)

zapytanie

29.08.2019

Jarosław Gejcyg

11.09.2019

62.

Dot. przejścia dla pieszych w ul. 1 Maja

wniosek

02.09.2019

Ryszard Mirgos

05.09.2019

61.

Dot. zintensyfikowania działań, które skutecznie wyeliminowałyby z żyrardowskich ulic „nocnych” piratów drogowych.

wniosek

02.09.2019

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

60.

Dot. dokonania wykładni przepisów prawnych obowiązujących na terenie Miasta Żyrardowa, dotyczących sprawowania kontroli nad psami przez ich właścicieli

zapytanie

02.09.2019

Arkadiusz Sowa

59.

Dot. skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących sprawowania właściwej kontroli przez właścicieli nad psami

wniosek

02.09.2019

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

58.

Dot. odnowienia kwatery wojennej żołnierzy z 1920 r. oraz obchodów stulecia Cudu nad Wisłą

wniosek

29.08.2019

Arkadiusz Sowa

09.09.2019

57.

Dot. tablicy upamiętniającej Armię Czerwoną

wniosek

29.08.2019

Artur Pietrus

06.09.2019

56.

Dot. wyznaczenia miejsca pełnienia dyżurów przez radnych

wniosek

29.08.2019

Artur Pietrus

05.09.2019

55.

Dot. konsultowania z Samorządami Mieszkańców inwestycji planowanych na obszarze ich funkcjonowania

wniosek

29.08.2019

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

27.09.2019

54.

Dot. wcześniejszego przedkładania planów zagospodarowania przestrzennego Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

wniosek

29.08.2019

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

przekazano do Prezydenta Miasta

53.

Dot. zadłużenia odbiorców ciepła wobec PEC

wniosek

29.08.2019

Grażyna Stefańska

12.09.2019

52.

Dot. zablokowania podwyżki opłat za ciepło

wniosek

29.08.2019

Grażyna Stefańska

12.09.2019

51.

Dot. funkcjonowania MOPS-u

interpelacja

29.08.2019

Grażyna Stefańska

17.09.2019

50.

Dot. dalszej przebudowy Kantoru

interpelacja

26.08.2019

Marek Treliński

15.10.2019

49.

Dot. naprawienia i pomalowania ławek przy ul. Okrzei

wniosek

20.08.2019

Gabriela Polańska

29.08.2019

48.

Dot. gromadzenia wód opadowych

wniosek

12.08.2019

Marek Treliński

26.09.2019

47.

Dot. skutków finansowych obniżnia podatku PIT dla miasta

zapytanie

12.08.2019

Marek Treliński

23.08.2019

46.

Dot. zobowiazania Przewodniczacego RMŻ do przeproszenia mieszkańca miasta

wniosek

08.08.2019

Grażyna Stefańska

29.08.2019

45.

Dot. utworzenia stanowiska ds. zarządzania energią w gminie

interpelacja

16.07.2019

Marek Treliński

14.08.2019

44.

Dot. instalacji monitoringu miejskiego przy ul. Szulmana w okolicy parkingu galerii Dekada

część druga

wniosek

27.06.2019

22.07.2019

Edyta Lubańska

16.07.2019

19.08.2019

43.

Dot. dofinansowania inwestycyjnego Targowiska Miejskiego

wniosek

19.06.2019

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

06.08.2019

42.

Dot. utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Parkingowej

wniosek

19.06.2019

Elżbieta Wrońska

10.07.2019

41.

Dot. przycięcia gałęzi zasłaniających sygnalizację świetlną

wniosek

17.06.2019

Artur Pietruszewski

26.06.2019

40.

Dot. zwiększenia liczby ławek w mieście

wniosek

22.05.2019

Teresa Lefelt

03.06.2019

39.

Dot. zakazu sprzedaży alkoholu w porze nocnej

wniosek

22.05.2019

Teresa Lefelt

29.05.2019

38.

Dot. progów zwalniających na drodze Limanowskiego / Ossowskiego

wniosek

21.05.2019

Żaneta Wesołowska

przekazano do Prezydenta Miasta

37.

Dot. prac remontowych na głównych drogach miejskich

wniosek

21.05.2019

Żaneta Wesołowska

17.06.2019

36.

Dot. skutecznych działań mających na celu usuwanie napisów i grafik szpecących zewnętrzne elewacje budynków w Żyrardowie

wniosek

21.05.2019

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

06.08.2019

35.

Dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja, przy pl. Jana Pawła II

wniosek

16.05.2019

Artur Pietruszewski

przekazano do Prezydenta Miasta

34.

Dot. naprawy nawierzchni na zbiegu ulic Mireckiego z 1 Maja

wniosek

16.05.2019

Artur Pietruszewski

28.05.2019

33.

Dot. naprawy nawierzchni przejścia dla pieszych w ul. 1 Maja

wniosek

16.05.2019

Artur Pietruszewski

24.05.2019

32.

Dot. zaprowadzenia porządku w Parku Miejskim

wniosek

16.05.2019

Artur Pietruszewski

22.05.2019

31.

Dot. instalacji "śpiących policjantów"

wniosek

08.05.2019

Edyta Lubańska

14.05.2019

30.

Dot. ustawienia koszy na śmieci

wniosek

18.04.2019

Edyta Lubańska

29.04.2019

29.

Dot. przygotowania projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych

wniosek

09.04.2019

Artur Pietruszewski

08.05.2019

28.

Dot. budowy oświetlenia ul. Lniarskiej

wniosek

01.04.2019

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

15.04.2019

27.

Dot. zakupu defibrylatora

wniosek

28.03.2019

Elżbieta Wrońska

26.04.2019

26.

Dot. nowelizacji Uchwały Nr XIXI/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

wniosek

28.03.2019

Marek Treliński

12.04.2019

25.

Dot. bezpiecznego korzystania z miejsc postojowych dla rowerów na terenie parkingów "Parkuj i Jedź"

zapytanie

14.03.2019

Jerzy Naziębło

29.03.2019

24.

Dot. budowy ulicy Cypriana Kamila Norwida

wniosek

05.03.2019

Arkadiusz Sowa

29.03.2019

23.

Dot. funkcjonowania Muzeum Lniarstwa

zapytanie

21.02.2019

Grażyna Stefańska

01.03.2019

22.

Dot. hałasu dobiegającego z obwodnicy

interpelacja

21.02.2019

Jerzy Naziębło

07.03.2019

21.

Dot. odnowienia budynku dworca PKP

wniosek

21.02.2019

Arkadiusz Rzepecki

przekazano do Prezydenta Miasta

20.

Dot. informacji o działalności stowarzyszeń sportowych

wniosek

21.02.2019

Jarosław Gejcyg, Monika Gwiaździńska-Wrzesień, Arkadiusz Rzepecki, Grażyna Stefańska, Żaneta Wesołowska

07.03.2019

19.

Dot. wprowadzenia Płatnych Stef Parkowania

wniosek

19.02.2019

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

05.03.2019

18.

Dot. naprawy nawierzchni ul. Chłodnej

wniosek

14.02.2019

Artur Pietruszewski

27.02.2019

17.

Dot. udostępnienia dokumentacji komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

wniosek

13.02.2019

Żaneta Wesołowska

27.02.2019

16.

Dot. zainstalowania lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic gen. Bema i Rolnej

wniosek

12.02.2019

Arkadiusz Sowa

przekazano do Prezydenta Miasta

15.

Dot. zainstalowania oświetlenia poprawiającego widoczność przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Skargi

wniosek

12.02.2019

Arkadiusz Sowa

28.02.2019

14.

Dot. jakości chodnika przy ul. Kaceprskiej

wniosek

12.02.2019

Artur Pietruszewski

27.02.2019

13.

Dot. sadzenia nowych drzew na terenie miasta

zapytanie

30.01.2019

Artur Pietruszewski

06.02.2019

12.

Dot. nagród przyznawanych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku

wniosek

23.01.2019

Jarosław Gejcyg

04.01.2019

11.

Dot. remontu chodnika przy ul. Dekerta

wniosek

23.01.2019

Gabriela Polańska

11.02.2019

10.

Dot. remontu drogi łączącej ul. Szulmana z ul. POW

wniosek

23.01.2019

Gabriela Polańska

11.02.2019

9.

Dot. opracowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Żyrardowa

wniosek

17.01.2019

Marek Treliński

30.01.2019

8.

Dot. przeprowadzenia spotkań o tematyce tolerancji

wniosek

17.01.2019

Jerzy Naziębło

04.01.2019

7.

Dot. powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic Miejskich

prośba

17.01.2019

Marek Treliński

26.02.2019

6.

Dot. tablic upamiętniających żołnierzy Armii Czerwonej

zapytanie

17.01.2019

Arkadiusz Sowa

31.01.2019

5.

Dot. tablic upamiętniających żołnierzy radzieckich

zapytanie

17.01.2019

Artur Pietruszewski

31.01.2019

4.

Dot. ujęcie w planach inwestycyjnych na rok 2019 utwardzenia ul. Wypoczynkowej

wniosek

28.12.2018

Teresa Lefelt

16.01.2019

3.

Dot. ustalenia zasad korzystania przez radnych z pomieszczeń celem spotkań z mieszkańcami

wniosek

11.12.2018

Arkadiusz Rzepecki

21.12.2018

2.

Dot. parkowania w okolicach dworca PKP

wniosek

11.12.2018

Arkadiusz Rzepecki

03.01.2019

1.

Dot. projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

wniosek

30.11.2018

Marek Treliński

przekazano do Prezydenta Miasta

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2522
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-15 15:08

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10403610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 13:47

Stopka strony