Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wittenberga, Struga, Słonecznej i Legionów Polskich w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewid.: 1747/1, 1747/2, 1746/1, 1746/2, 1746/8, 1744/10, 1744/11, 1664/12 i 1668

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wittenberga, Struga, Słonecznej i Legionów Polskich w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewid.: 1747/1, 1747/2, 1746/1, 1746/2, 1746/8, 1744/10, 1744/11, 1664/12 i 1668)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-23 15:35

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicy Tomaszewskiej w Żyrardowie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1300

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicy Tomaszewskiej w Żyrardowie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1300)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-23 15:37

Informacja Starosty Powiatu Żyrardowskiego o prowadzeniu na terenie powiatu czynności związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej

drukuj (Informacja Starosty Powiatu Żyrardowskiego o prowadzeniu na terenie powiatu czynności związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Franciszek Stawicki – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-10 15:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu ulicy Jana Brzechwy wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1293, 1450/1 i 1287

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu ulicy Jana Brzechwy wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1293, 1450/1 i 1287)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-10 14:44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.08.2019 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cieszyńskiej i fragmentu ulic: Dolnośląskiej, Krakowskiej i Rolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7299, 7314/5, 7268, 7270, 7314/1

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.08.2019 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cieszyńskiej i fragmentu ulic: Dolnośląskiej, Krakowskiej i Rolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7299, 7314/5, 7268, 7270, 7314/1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-09 15:24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.08.2019 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cypriana Kamila Norwida i fragmentu ulicy Wrocławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7476 i 7510

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.08.2019 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cypriana Kamila Norwida i fragmentu ulicy Wrocławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7476 i 7510)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-09-09 15:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wittenberga, Struga, Słonecznej i Legionów Polskich w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewid.: 1747/1, 1747/2, 1746/1, 1746/2, 1746/8, 1744/10, 1744/11, 1664/12 i 1668

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wittenberga, Struga, Słonecznej i Legionów Polskich w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewid.: 1747/1, 1747/2, 1746/1, 1746/2, 1746/8, 1744/10, 1744/11, 1664/12 i 1668)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-30 14:44

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicy Tomaszewskiej w Żyrardowie, obejmującej działkę o numerze ewid. 1300

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicy Tomaszewskiej w Żyrardowie, obejmującej działkę o numerze ewid. 1300)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-30 14:44

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Emilii Plater i fragmentów ulic: Gen. Józefa Bema i Piotra Skargi w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7052, 7089, 7011,7019/2

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Emilii Plater i fragmentów ulic: Gen. Józefa Bema i Piotra Skargi w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7052, 7089, 7011,7019/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-20 14:58

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Choińskiego i na fragmencie ul. Kasztanowej w Żyrardowie (w związku z przebudową ulicy Choińskiego), obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 2670 i 2677

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Choińskiego i na fragmencie ul. Kasztanowej w Żyrardowie (w związku z przebudową ulicy Choińskiego), obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 2670 i 2677)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-08-20 14:54
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 14:55

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ulicach: 1 Maja 84 a, 1 Maja 84 e, 1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86, Jasnej 9b w Żyrardowie, obejmująca działki o nr ewid.: 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/5, 2493, 2494, 2487, 2489

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ulicach: 1 Maja 84 a, 1 Maja 84 e, 1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86, Jasnej 9b w Żyrardowie, obejmująca działki o nr ewid.: 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/5, 2493, 2494, 2487, 2489)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-25 12:14

Obwieszczenie o licytacji

drukuj (Obwieszczenie o licytacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie Robert Kowalski
  data wytworzenia: 2019-07-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-23 14:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cieszyńskiej i fragmentu ulic: Dolnośląskiej, Krakowskiej i Rolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7299, 7314/5, 7268, 7270, 7314/1

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cieszyńskiej i fragmentu ulic: Dolnośląskiej, Krakowskiej i Rolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7299, 7314/5, 7268, 7270, 7314/1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-22 13:53

Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cypriana Kamila Norwida i fragmentu ulicy Wrocławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7476 i 7510

drukuj (Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Cypriana Kamila Norwida i fragmentu ulicy Wrocławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7476 i 7510)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-22 13:53

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Choińskiego i na fragmencie ul. Kasztanowej w Żyrardowie (w związku z przebudową ulicy Choińskiego), obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 2670 i 2677

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Choińskiego i na fragmencie ul. Kasztanowej w Żyrardowie (w związku z przebudową ulicy Choińskiego), obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 2670 i 2677)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-18 15:06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Emilii Plater i fragmentów ulic: Gen. Józefa Bema i Piotra Skargi w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7052, 7089, 7011, 7019/2

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Emilii Plater i fragmentów ulic: Gen. Józefa Bema i Piotra Skargi w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 7052, 7089, 7011, 7019/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-18 15:06

Obwieszczenie o licytacji

drukuj (Obwieszczenie o licytacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie Robert Kowalski
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-11 09:06

Obwieszczenie o licytacji

drukuj (Obwieszczenie o licytacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie Robert Kowalski
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-09 11:59

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ulicy Wypoczynkowej (działka ewid. nr 1289) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ulicy Wypoczynkowej (działka ewid. nr 1289) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-02 13:52

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW PL1Z/00030791/2

drukuj (Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW PL1Z/00030791/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-07-02 09:50

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.06.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.06.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-25 08:11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ulicach: 1 Maja 84a, 1 Maja 84e, 1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86, Jasnej 9b w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid.: 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/5, 2493, 2494, 2487, 2489

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ulicach: 1 Maja 84a, 1 Maja 84e, 1 Maja 84c, 1 Maja 84d, 1 Maja 86, Jasnej 9b w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid.: 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/5, 2493, 2494, 2487, 2489)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-07 15:42

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej (działki ewid. nr: 7449, 7432/3, 7432/14), Żniwnej (działki ewid. nr: 7432/20, 7431/36) i Letniej (działki ewid. nr: 7431/35, 7431/5) oraz fragmentów ulic: Traugutta (działki ewid. nr: 7432/9, 7431/14), Wiosennej (działka ewid. nr: 7431/37), Rolnej (działki ewid. nr: 7431/6, 7431/1, 7314/1) w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej (działki ewid. nr: 7449, 7432/3, 7432/14), Żniwnej (działki ewid. nr: 7432/20, 7431/36) i Letniej (działki ewid. nr: 7431/35, 7431/5) oraz fragmentów ulic: Traugutta (działki ewid. nr: 7432/9, 7431/14), Wiosennej (działka ewid. nr: 7431/37), Rolnej (działki ewid. nr: 7431/6, 7431/1, 7314/1) w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-03 14:09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Grunwaldzkiej (działka ewid. nr 6407) i fragmentu ulicy Dąbrowskiego (działka ewid. nr 6100) w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Grunwaldzkiej (działka ewid. nr 6407) i fragmentu ulicy Dąbrowskiego (działka ewid. nr 6100) w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-03 14:09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w ulicy Wypoczynkowej (nr ewid. dz. 1289) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w ulicy Wypoczynkowej (nr ewid. dz. 1289) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-27
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-27 15:53

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz z: projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz z: projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-24 15:28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-14 13:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz: z projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej, oraz na budowie oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz: z projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej, oraz na budowie oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 15:00

Obwieszczenie o wwydaniu decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2

drukuj (Obwieszczenie o wwydaniu decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-10 15:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej, Żniwnej i Letniej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej, Żniwnej i Letniej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-08 15:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Grunwaldzkiej i fragmentu ul. Dąbrowskiego w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Grunwaldzkiej i fragmentu ul. Dąbrowskiego w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-08 15:43

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Skrowaczewskiego – nr ewid. 2278/8 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Skrowaczewskiego – nr ewid. 2278/8 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-08 14:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-26 15:40
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 14:43

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Skrowaczewskiego (nr ewid. dz 2278/8) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Skrowaczewskiego (nr ewid. dz 2278/8) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-05 15:24

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Garbarnia na kablową (do stacji Środkowa 2-0019, Moniuszki 2-0018, Piaskowa 2-0011) w miejscowości Żyrardów, m. Żyrardów" obejmującej działki o nr ewid.: 4395, 4398/19, 4398/18, 4398/20 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Garbarnia na kablową (do stacji Środkowa 2-0019, Moniuszki 2-0018, Piaskowa 2-0011) w miejscowości Żyrardów, m. Żyrardów" obejmującej działki o nr ewid.: 4395, 4398/19, 4398/18, 4398/20 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 2152/2, 2152/1 (przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki), 2378/1, 2373, 2380/4 (w obszarze ulicy Miodowej) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 2152/2, 2152/1 (przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki), 2378/1, 2373, 2380/4 (w obszarze ulicy Miodowej) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 3423/15, 3423/20, 3420/1, 3420/2, 3423/19, 3424, 3423/13, 3554, 3557/25, w obszarze ulic: Batorego, Sikorskiego, Sowińskiego i 11 Listopada w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 3423/15, 3423/20, 3420/1, 3420/2, 3423/19, 3424, 3423/13, 3554, 3557/25, w obszarze ulic: Batorego, Sikorskiego, Sowińskiego i 11 Listopada w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie"

drukuj (Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-18 08:23

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-18 08:23

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingów w ramach zadania "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów < Parkuj i jedź > – etap II", obejmującej działki o nr ewid.: 4508/12, 4508/10, 4508/7 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingów w ramach zadania "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów < Parkuj i jedź > – etap II", obejmującej działki o nr ewid.: 4508/12, 4508/10, 4508/7 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-17 12:24

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w ulicy Wypoczynkowej – nr ewid. dz. 1289 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w ulicy Wypoczynkowej – nr ewid. dz. 1289 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-17 12:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 63 w ulicy Korczaka – nr ewid. dz. 1291 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 63 w ulicy Korczaka – nr ewid. dz. 1291 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-16 11:13

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Reymonta (nr ewid. dz.: 7003/13, 7003/14, 7003/15) i fragmentu ulicy Ks. Piotra Skargi (nr ewid. dz. 7140) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Reymonta (nr ewid. dz.: 7003/13, 7003/14, 7003/15) i fragmentu ulicy Ks. Piotra Skargi (nr ewid. dz. 7140) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-11 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-23 15:37

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10337344
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 15:48

Stopka strony