Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz z: projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz z: projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-24 15:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Franciszek Stawicki – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-23 09:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Franciszek Stawicki – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-23 09:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego skweru położonego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie, obejmującej działki o nr ewid: 2686/38, 2686/42, 2686/37, 2593/10)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-05-14 13:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz: z projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej, oraz na budowie oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz: z projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej, oraz na budowie oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-12 15:00

Obwieszczenie o wwydaniu decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2

drukuj (Obwieszczenie o wwydaniu decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-10 15:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej, Żniwnej i Letniej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic: Sosnowej, Żniwnej i Letniej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-08 15:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Grunwaldzkiej i fragmentu ul. Dąbrowskiego w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Grunwaldzkiej i fragmentu ul. Dąbrowskiego w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-04-08 15:43

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Skrowaczewskiego – nr ewid. 2278/8 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Skrowaczewskiego – nr ewid. 2278/8 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-08 14:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Olsztyńskiej w Żyrardowie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1544/1 i 1605/2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-26 15:40
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 14:43

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Skrowaczewskiego (nr ewid. dz 2278/8) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Skrowaczewskiego (nr ewid. dz 2278/8) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-02-05 15:24

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Garbarnia na kablową (do stacji Środkowa 2-0019, Moniuszki 2-0018, Piaskowa 2-0011) w miejscowości Żyrardów, m. Żyrardów" obejmującej działki o nr ewid.: 4395, 4398/19, 4398/18, 4398/20 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Garbarnia na kablową (do stacji Środkowa 2-0019, Moniuszki 2-0018, Piaskowa 2-0011) w miejscowości Żyrardów, m. Żyrardów" obejmującej działki o nr ewid.: 4395, 4398/19, 4398/18, 4398/20 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 2152/2, 2152/1 (przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki), 2378/1, 2373, 2380/4 (w obszarze ulicy Miodowej) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 2152/2, 2152/1 (przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki), 2378/1, 2373, 2380/4 (w obszarze ulicy Miodowej) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 3423/15, 3423/20, 3420/1, 3420/2, 3423/19, 3424, 3423/13, 3554, 3557/25, w obszarze ulic: Batorego, Sikorskiego, Sowińskiego i 11 Listopada w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, obejmującej działki o nr ewid.: 3423/15, 3423/20, 3420/1, 3420/2, 3423/19, 3424, 3423/13, 3554, 3557/25, w obszarze ulic: Batorego, Sikorskiego, Sowińskiego i 11 Listopada w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-29 13:10

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie"

drukuj (Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-18 08:23

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-18 08:23

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingów w ramach zadania "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów < Parkuj i jedź > – etap II", obejmującej działki o nr ewid.: 4508/12, 4508/10, 4508/7 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingów w ramach zadania "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów < Parkuj i jedź > – etap II", obejmującej działki o nr ewid.: 4508/12, 4508/10, 4508/7 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-17 12:24

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w ulicy Wypoczynkowej – nr ewid. dz. 1289 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w ulicy Wypoczynkowej – nr ewid. dz. 1289 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-17 12:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 63 w ulicy Korczaka – nr ewid. dz. 1291 w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 63 w ulicy Korczaka – nr ewid. dz. 1291 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-16 11:13

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Reymonta (nr ewid. dz.: 7003/13, 7003/14, 7003/15) i fragmentu ulicy Ks. Piotra Skargi (nr ewid. dz. 7140) w Żyrardowie

drukuj (Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Reymonta (nr ewid. dz.: 7003/13, 7003/14, 7003/15) i fragmentu ulicy Ks. Piotra Skargi (nr ewid. dz. 7140) w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Borkowska
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-01-11 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1466
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-24 15:25

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9406624
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 15:25

Stopka strony