Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym 
    (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) w  związku z art. 4 ust.2 pkt 1  tejże ustawy,  

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628
     z późn. zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

    Wniosek o ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

    - formularz  PU.3-1,   zawierający : 

  a) określenie  granic  terenu  objętego  wnioskiem , przedstawionych na kopii

      mapy zasadniczej lub, w przypadku jej  braku  na kopii mapy  katastralnej ,

      przyjętych do państwowego  zasobu  geodezyjnego i  kartograficznego,

      obejmujących  teren , którego wniosek dotyczy i obszaru,

      na który ta  inwestycja  będzie  oddziaływać ,  w skali  1:500  lub 1:1000 ,

      w  stosunku do  inwestycji  liniowych  również  1:2000 ;

 b) charakterystykę  inwestycji , obejmującą :

   - określenie  zapotrzebowania  na  wodę , energię  oraz sposobu    

     odprowadzania  lub oczyszczania ścieków , a także  innych  potrzeb

     w zakresie  infrastruktury technicznej , a w razie potrzeby  również sposobu  

     unieszkodliwiania  odpadów ; 

   - określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu oraz  

     charakterystyki  zabudowy  i zagospodarowania  terenu, w tym przeznaczenia

     i  gabarytów projektowanych obiektów budowlanych , przedstawione w formie 

     opisowej  i graficznej ;

  - określenie  charakterystycznych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz 

     dane  charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

       c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach /tylko w przypadku
           przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko/.

 

       W  przypadku złożenia wniosku  niekompletnego,  wnioskodawca zostanie    

       wezwany  do  jego  uzupełnienia  w terminie  7 dni  z pouczeniem, że 

       nie uzupełnienie  wniosku  spowoduje  pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

II.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

      Urząd Miasta Żyrardowa – Plac Jana Pawła II nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, pokój nr 1, tel. (46) 858-15-00, wew. 594 lub 596.

 

III.  OPŁATY:

        - pobiera się opłatę skarbową - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
           2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.).

 

IV. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

  - rozpatrzenie  sprawy i wydanie decyzji  - do 65 dni.

 

   Jeżeli do  załatwienia  sprawy  wymagane jest  stanowisko  innych  organów ,  

         termin załatwienia sprawy  wydłuża się  o  termin  załatwienia sprawy  przez  

         inne organy.

    W przypadku  nie  załatwienia  sprawy – strony zostaną  poinformowane

    o przyczynach zwłoki , ze wskazaniem  nowego terminu załatwienia sprawy.

 

 

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

         Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

 

VI.    TRYB ODWOŁAWCZY:

         Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
         w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa
         w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie
         Miasta Żyrardowa - Plac Jana Pawła II nr 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców,
        parter, pokój nr 1.

 

 VII.  UWAGI:

         Wniosek  niezgodny  ze wzorem  załączonego  formularza, zawierający    

         informacje  określone  w  niniejszej  karcie  jest również  wnioskiem

         spełniającym  ustalone  wymagania.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 14:29
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10827
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-14 14:48