Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Ustalenie warunków zabudowy

 

Podstawa prawna:    
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    (Dz. U. z 2015r., poz.199) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejże  ustawy,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628
     z późn. zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

    Wniosek o ustalenie  warunków  zabudowy  terenu  - formularz  PU.4-1,

     zawierający : 

 a) określenie  granic  terenu  objętego  wnioskiem, przedstawionych na kopii

     mapy zasadniczej lub, w przypadku jej  braku  na kopii mapy  katastralnej,

przyjętych do państwowego  zasobu  geodezyjnego i  kartograficznego,

obejmujących  teren, którego wniosek dotyczy i obszaru wokół działki,
w granicach położonych w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszej niż 50 m, na który ta inwestycja będzie  oddziaływać,  w skali  1:500  lub 1:1000, w  stosunku do  inwestycji  liniowych  również  1:2000 ;

 b) charakterystykę  inwestycji , obejmującą:

   - określenie  zapotrzebowania  na  wodę , energię  oraz sposobu    

     odprowadzania  lub oczyszczania ścieków , a także  innych  potrzeb

     w zakresie  infrastruktury technicznej , a w razie potrzeby  również sposobu  

     unieszkodliwiania  odpadów ; 

   - określenie  planowanego  sposobu  zagospodarowania  terenu oraz  

     charakterystyki  zabudowy  i zagospodarowania  terenu, w tym przeznaczenia

     i  gabarytów projektowanych obiektów budowlanych , przedstawione w formie 

     opisowej  i graficznej ;

  - określenie  charakterystycznych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz 

     dane  charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

       c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach /tylko w przypadku
           przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko/.

 

    W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie uzupełnienie  wniosku  spowoduje pozostawienie  wniosku bez rozpoznania.

 

II.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

     Urząd Miasta Żyrardowa – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców , parter, pokój nr 1,  tel. (46) 855-15-00, wew. 594 lub 596.

 

III.  OPŁATY:

- pobiera się opłatę skarbową - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
   o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.).

 

IV.  ZAŁATWIENIE SPRAWY:

  - rozpatrzenie  sprawy i wydanie decyzji  - do dwóch miesięcy .

    Jeżeli do załatwienia  sprawy  wymagane jest stanowisko  innych  organów ,  

          termin załatwienia sprawy  wydłuża się o termin  załatwienia sprawy przez

          inne organy.

    W przypadku  nie  załatwienia  sprawy – strony zostaną  poinformowane

    o przyczynach zwłoki, ze wskazaniem  nowego terminu załatwienia sprawy.

 

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

          Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

 

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY:

         Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
         w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa
         w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie
         Miasta Żyrardowa - Plac Jana Pawła II nr 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców,
        parter, pokój nr 1.

 

VI. UWAGI:

        Wniosek  niezgodny ze wzorem załączonego  formularza , zawierający
        informacje  określone w niniejszej  karcie  jest  również  wnioskiem spełniającym
        ustalone wymagania.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 14:32
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11215
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-14 14:48