Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2007r
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2008-01-04 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-04 12:16
Zarządzenie Nr 283/07 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz budynku magazynowego przeznaczonego do wydzierżawienia.
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2008-01-04 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-04 12:16
Zarządzenie Nr 267/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-12-18 14:31
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-31 13:58
Zarządzenie Nr 246/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-11-20 15:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 15:11
Zarządzenie Nr 238/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-11-20 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 15:04
Zarządzenie Nr 237/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2008-07-07 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 15:00
Zarządzenie Nr 234/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-11-13 13:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-13 13:09
Zarządzenie Nr 233/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przyległych niezabudowanych przeznzczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-11-13 13:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-13 13:06
Zarządzenie Nr 218/07 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-10-29 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 12:15
Zarządzenie Nr 208/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-10-09 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-09 10:36
Zarządzenie Nr 200/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-10-01 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-01 14:43
Zarządzenie Nr 199/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-10-01 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-01 14:38
Zarządzenie Nr 198/2007 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-10-01 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-01 14:35
Zarządzenie Nr 180/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-08-24 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-24 13:28
Zarządzenie Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, która ma stanowić wkład wniesiony do spółki
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-08-16 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-16 11:04
Zarządzenie Nr 165/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własnosci w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-08-16 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-16 10:54
Zarządzenie Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-08-16 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-16 10:50
Zarządzenie Nr 145/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów zmieniające Zarządzenia Nr 127/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-07-17 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-17 10:21
Zarządzenie Nr 143/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy niezabudowanych położonych w Żyrardowie przeznaczonych do zamiany oraz do sprzedaży jako działki przyległe
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-07-18 13:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 13:45
Zarządzenie Nr 141/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów zmieniające Zarządzenie Nr 71/07 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przyległych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-07-13 10:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-13 10:04
Zarządzenie Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-06-27 14:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-27 14:12
Zarządzenie Nr 127/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-06-19 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-19 15:38
Zarządzenie Nr 126/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-06-21 15:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-21 15:20
Zarządzenie Nr 122_2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-06-08 15:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-08 15:05
Zarządzenie Nr 116/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiacych odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do srzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-06-05 12:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-05 12:17
Zarządzenie Nr 90/2007 Prezydenta Miasta Żyrardów w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegajacy się o uzyskane zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-05-07 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-07 09:54
Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-04-19 13:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-19 13:46
Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiacych odrębnych przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-04-19 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-19 13:42
Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiacych odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2007-04-19 13:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-19 13:37

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-31 13:58

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10884627
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 14:16

Stopka strony