Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Do zakresu zadań Prezydenta należy realizacja spraw wynikających z ustaw ustrojowych, innych ustaw materialnych oraz uchwał organów stanowiących a w szczególności:

 • reprezentowanie Miasta (Urzędu) na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek, organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 • wydawanie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom Straży Miejskiej,
 • przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy,
 • zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców,
 • jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta - kierowanie i koordynowanie realizacją zadań oraz przedsięwzięć w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta,
 • pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w jednoosobowych spółkach Miasta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” sp. z o. o., Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Aqua Żyrardów sp. z o. o. oraz spółce z udziałem Miasta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.,
 • powoływanie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie przekazywania im przez Prezydenta oświadczeń o stanie majątkowym osób, o których mowa w pkt18),
 • prowadzenie spraw związanych z zamieszczaniem informacji jawnych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych

 Prezydent kompleksowo rozwiązuje problemy dotyczące:

 • planowania przestrzennego,
 • kontroli wewnętrznej i audytu,
 • zarządzania kryzysowego,
 • prognozowania rozwoju Miasta,
 • inwestycji i remontów,
 • inwestycyjnych czynów społecznych,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych dla realizacji budżetu,
 • nadzoru nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetu,
 • opracowywania i analizy wieloletniej prognozy długu,
 • współpracy ze Skarbnikiem w zakresie tworzenia projektu budżetu Gminy, zmian w budżecie oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • nadzoru nad udzielaniem przez Gminę poręczeń i gwarancji,
 • analizy i wnioskowaniaw sprawach działalności bieżącej oraz zamierzeń inwestycyjnych spółek gminnych
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2008-07-23 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-24 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-24 15:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10196222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-13 13:32

Stopka strony