Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 

 • podział nieruchomości

Podstawa prawna :


- Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663);

- Art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.);

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Wniosek o podział nieruchomości skierowany do Prezydenta Miasta Żyrardowa, podpisany przez właściciela nieruchomości (Formularz PN.11-1).

 

 1. Załączniki :
 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (oryginał),
  w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów
  w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczyste
  j;
 2. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów (oryginał);
 3. kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 4. protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału;
 5. mapa z projektem podziału, wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym;
 6. postanowienie Prezydenta Miasta Żyrardowa opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości;
 7. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku nieruchomości położonej na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego (podział w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2);
 8. pozwolenie na budowę - przy znoszeniu, niezależnie od ustaleń planu, współwłasności nieruchomości zabudowanej dwoma lub więcej budynkami (podział w trybie art. 93 ust. 2a lub art. 95);
 9. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

      Urząd Miasta Żyrardowa,  Plac Jana Pawła II nr 1,
      Biuro Obsługi Mieszkańców, telefon (46) 858 15 94, (46) 858 15 96

 

III. OPŁATY:

 

      Opłata skarbowa: 10 zł od decyzji o podziale.

 

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

      Do 30 dni od momentu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

     Wydział Gospodarki Nieruchomościami, telefon: (46) 858 15 84

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

 

VII  UWAGI:

 

ad. I.1

- wniosek składa właściciel nieruchomości, lub osoba przez niego upoważniona;

- pod określeniem „właściciel nieruchomości” rozumie się również w zależności od formy własności nieruchomości:

 • wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
 • użytkownika wieczystego nieruchomości
 • wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości;

-  ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy;

ad. I.2 a), b)

pod określeniem „oryginał” rozumie się również poświadczoną notarialnie kopię oryginału;

ad. I.2 d), e)

dokumenty sporządzone przez geodetę wykonującego techniczne czynności podziału muszą być (przed dołączeniem do wniosku) przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie;

ad. I.2 f)

w przypadkach, gdy podział nieruchomości można wykonać niezależnie
od ustaleń planu miejscowego (art. 93 ust. 2a oraz art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) postanowienie Prezydenta Miasta opiniujące wstępny projekt podziału nie jest wymagane, natomiast należy:

- dołączyć pozwolenie na budowę, jeżeli proponowany podział wykonywany jest w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej dwoma lub więcej budynkami;

- we wniosku szczegółowo opisać cel dokonania podziału nieruchomości;

 

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia i złożenia brakujących dokumentów w Urzędzie Miasta.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandrowicz Tomasz
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-09-21 08:58
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67431
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-07 11:18