Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 13

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-04-18 godz. 14:50 do wtorek 2019-05-07 godz. 13:00
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie będzie dofinansowane z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 godz. 09:00 do wtorek 2019-05-07 godz. 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 do środa 2019-05-08 godz. 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-12 godz. 15:40 do środa 2019-04-24 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa do uruchomienia Funduszu Rewitalizacji, w tym spotkanie w zakresie wyboru i finansowania działań infrastrukturalnych i społecznych ze środków funduszu, doradztwo dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz zarządców prywatnych nieruchomości, przygotowujące do pozyskania finansowania na...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-09 godz. 12:05 do środa 2019-04-24 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac na drogach o nawierzchni gruntowej Miasta Żyrardowa polegających na: Wykonaniu napraw nawierzchni tłuczniowych. Wykonaniu równania dróg gruntowych z nadaniem im prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia, oraz zagęszczeniu i wałowaniu dróg w...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-09 godz. 09:55 do piątek 2019-05-10 godz. 11:00
"Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie – Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8" w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-03-28 godz. 11:15 do czwartek 2019-04-18 godz. 10:00 poniedziałek 2019-04-29 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-19 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-03-27 godz. 09:10 do poniedziałek 2019-04-29 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Wszelkie dokumenty postępowania oraz wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pod adresem:...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-03-08 godz. 10:20 do wtorek 2019-03-26 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-04-12 godz. 15:35
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ul. Równoległej w Żyrardowie na odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej w zakresie m.in.: Przebudowy drogi: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe nawierzchni w obrębie skrzyżowań i zjazdów do posesji; budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowania; Budowy sieci kanalizacji deszczowej...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-12 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-04 godz. 15:20 do czwartek 2019-03-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-04-05 godz. 16:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-05 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-04 godz. 15:20 do wtorek 2019-03-19 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „ Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa” wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: zewnętrzną instalacją wody, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-28 godz. 14:00 do środa 2019-04-03 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie następujących terenów zieleni publicznej w mieście Żyrardowie w podziale na Części: Część nr 1: Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: a) ul. Limanowskiego (od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul.1-go Maja), b) ul. Reymonta (od ul. Bema do ul. Radziejowskiej), c) ul. 1-go Maja (od. ul. Gdańskiej do Torów...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-03 15:50

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110237
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony