Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 1

nazwadataużytkownikstrona
Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa2019-05-23 14:05Dorota RdestRozpoczęte

Ilość znalezionych zbiorów plików: 40

nazwadataużytkownikstrona
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Adama Mickiewicza wraz z: projektowanymi zjazdami publicznymi (do działek o nr ewid.: 6608/13, 6610/5, 6610/1), z pasem włączenia do ruchu i wyłączenia z ruchu w ulicy Adama Mickiewicza, budową chodnika, przebudową kolizji energetycznych i linii telekomunikacyjnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego2019-05-24 15:23Dorota RdestObwieszczenia i zawiadomienia
brak tytułu2019-05-24 12:37Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:35Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:34Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:32Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:31Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:29Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:28Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:24Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:22Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:21Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-24 12:18Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/92/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa2019-05-24 10:05Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/92/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa2019-05-24 10:05Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/91/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości2019-05-24 09:59Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/91/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości2019-05-24 09:59Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/90/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa2019-05-24 09:29Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/90/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa2019-05-24 09:29Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/89/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 20192019-05-23 15:58Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/89/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 20192019-05-23 15:58Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/88/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–20232019-05-23 15:50Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/88/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–20232019-05-23 15:50Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/87/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi2019-05-23 15:44Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/87/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi2019-05-23 15:44Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert2019-05-23 15:41Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert2019-05-23 15:41Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.2019-05-23 15:27Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.2019-05-23 15:27Dorota Rdest2019 r.
Zarządzenie Nr 207/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej2019-05-23 15:07Dorota Rdest2019 r.
brak tytułu2019-05-23 14:05Dorota RdestRozpoczęte
Uchwała Nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2019-05-23 13:34Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2019-05-23 13:34Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/83/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 20192019-05-23 12:41Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/83/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 20192019-05-23 12:41Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Uchwała Nr X/82/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–20282019-05-23 12:31Dorota Rdest2019 r.
Uchwała Nr X/82/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–20282019-05-23 12:31Dorota RdestUchwały Rady Miasta Żyrardowa
Ogłoszenie do publicznej wiadomości2019-05-23 10:32Dorota RdestOgłoszenia sądowe
Ogłoszenie do publicznej wiadomości2019-05-23 10:29Dorota RdestOgłoszenia sądowe
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym2019-05-23 09:04Dorota RdestObwieszczenia i zawiadomienia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym2019-05-23 09:02Dorota RdestObwieszczenia i zawiadomienia

Ilość znalezionych postępowań: 9

nazwadataużytkownikstrona
formularz ofertowy2019-05-23 12:46Marek Pokoralink
odpowiedź na pytanie Wykonawcy2019-05-23 13:15Marek Pokoralink
odpowedzi na pytania2019-05-23 14:52Marek Pokoralink
przedmiar robót2019-05-23 15:03Marek Pokoralink
odpowiedź na pytanie Wykonawcy2019-05-23 15:15Marek Pokoralink
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania2019-05-24 11:02referat zamówień publicznych ZPlink
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej2019-05-24 11:35 [modyfikacja]referat zamówień publicznych ZPlink
Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urzadzeń bezpieczeństwa ruchu w granicach administracyjnych Niasta Żyrardowa2019-05-24 13:39 [modyfikacja]Marek Pokoralink
siwz z załącznikami2019-05-24 13:44Marek Pokoralink

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9406701
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 15:25

Stopka strony